دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

13 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC017168
کیفیت: 
600V 41 70A TO 247AC
وضعیت موجود
66,600  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC192301646585772
کیفیت: 
Trans IGBT Chip N-CH 600V 54A 167000mW 3-Pin(3+Tab) TO-220AB Rail
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC236621656512148
کیفیت: 
IGBT 1200V 15A TO247
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC242031657904829
کیفیت: 
IGBT GATE DRIVE 2A 8PIN
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC206451652559151
کیفیت: 
IGBT 600V 40A TO 247
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC216911653930391
کیفیت: 
IGBTSMD 600V 5.5A D2PACK
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC229741655569033
کیفیت: 
IGBT 1200V 25AN-CH
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC240441657480247
کیفیت: 
Igbt Single Transistor, 160 A, 2.6 V, 250 W, 600 V, To-264, 3 Rohs Compliant: Yes
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015176
کیفیت: 
IGBT/
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015171
کیفیت: 
IGBT/
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015173
کیفیت: 
IGBT/@G60N9DG3/اصلي
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015170
کیفیت: 
IGBT/@
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015163
کیفیت: 
1200V 50A IGBT@
-- اتمام موجودی --
منو