دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

494 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC018386
کیفیت: 
MOSFET N CH Si 600V 38.8A<br /> 3Pin(3+Tab) TO 247
وضعیت موجود
171,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018251
کیفیت: 
General perpose power transistor
وضعیت موجود
162,000  تومان
1+ تعداد

158,400          
11+ 

153,000          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018392
کیفیت: 
Unijunction Silicon Transistor TO 18 Ip=5ua Max
وضعیت موجود
126,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016702
کیفیت: 
قطعات ماینر
وضعیت موجود
97,200  تومان
1+ تعداد

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC239221657095144
کیفیت: 
PNP 230V15A TO-3PL 150W
وضعیت موجود
72,000  تومان
1+ تعداد

70,560          
10+ 

68,400          
25+ 

67,680          
50+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC237131656528670
کیفیت: 
NPN 230V15A TO-3PL 150W
وضعیت موجود
72,000  تومان
1+ تعداد

70,560          
10+ 

68,400          
25+ 

67,680          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017751
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 500V 20A 280W*TO 247
وضعیت موجود
72,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016701
کیفیت: 
قطعات ماینر
وضعیت موجود
70,200  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017747
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 200V 50A 300W*TO247AC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC017746
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 200V 30A 214W*TO247AC
وضعیت موجود
68,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017168
کیفیت: 
600V 41 70A TO 247AC
وضعیت موجود
66,600  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC270211666772153
کیفیت: 
120V, 10A, NPN Transistor
وضعیت موجود
64,800  تومان
1+ تعداد

52,214          
11+ 

51,682          
51+ 

51,149          
101+ 

50,616          
201+ 

47,952          
501+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017732
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 82A 75V 230W*D2PAK
وضعیت موجود
61,200  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017744
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 55V 110A 200W*TO247AC
وضعیت موجود
59,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC214141655275862
کیفیت: 
NTBLS4D0N15MC * 8-HPSOF * ON <br /> MOSFET – Single N-Channel<br /> 150V, 4.4mO, 187A
وضعیت موجود
424,000  تومان
1+ تعداد

402,800          
10+ 

371,000          
20+ 

318,000          
100+ 

302,100          
500+ 

291,500          
1000+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC239231657095357
کیفیت: 
TO-3P PNP 140V 10A (Q4) ZA
وضعیت موجود
57,600  تومان
1+ تعداد

56,448          
10+ 

54,720          
25+ 

54,000          
50+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC208591652816304
کیفیت: 
TO-3P NPN 140V 10A (Q4) ZA
وضعیت موجود
57,600  تومان
1+ تعداد

56,448          
10+ 

54,720          
25+ 

54,000          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017749
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 500V 14A 180W*TO247AC
وضعیت موجود
57,600  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017730
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 130A 75V 330W*TO220AB
وضعیت موجود
57,600  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018254
کیفیت: 
Complementary Silicon<br /> Power Transistors
وضعیت موجود
55,800  تومان
1+ تعداد

54,684          
11+ 

53,100          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017750
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 450V 12A 190W*TO247AC
وضعیت موجود
54,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017748
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 200V 250A 38A 280W*TO247AC
وضعیت موجود
54,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017729
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 202A 40V 200W*TO220AB
وضعیت موجود
54,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC270221667218212
کیفیت: 
transistor 120v,10A, PNP <br /> استفاده در مدار های تغذیه و امپلی فایر
وضعیت موجود
53,280  تومان
1+ تعداد

52,214          
11+ 

51,682          
51+ 

51,149          
101+ 

50,616          
201+ 

47,952          
501+ 

منو