دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

1306 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC016862
کیفیت: 
ترایاک 40 آمپری سایز RD91
وضعیت موجود
315,000  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018386
کیفیت: 
MOSFET N CH Si 600V 38.8A<br /> 3Pin(3+Tab) TO 247
وضعیت موجود
166,250  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016860
کیفیت: 
ترایاک 25 آمپری سایز RD91 قابلمه ای
وضعیت موجود
157,500  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018251
کیفیت: 
General perpose power transistor
وضعیت موجود
157,500  تومان
1+ تعداد

154,000          
11+ 

148,750          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018392
کیفیت: 
Unijunction Silicon Transistor TO 18 Ip=5ua Max
وضعیت موجود
122,500  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016863
کیفیت: 
ترایاک 40 آمپری سایز RD91
وضعیت موجود
96,250  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016702
کیفیت: 
قطعات ماینر
وضعیت موجود
94,500  تومان
1+ تعداد

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC239221657095144
کیفیت: 
PNP 230V15A TO-3PL 150W
وضعیت موجود
70,000  تومان
1+ تعداد

68,600          
10+ 

66,500          
25+ 

65,800          
50+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC237131656528670
کیفیت: 
NPN 230V15A TO-3PL 150W
وضعیت موجود
70,000  تومان
1+ تعداد

68,600          
10+ 

66,500          
25+ 

65,800          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017751
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 500V 20A 280W*TO 247
وضعیت موجود
70,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016701
کیفیت: 
قطعات ماینر
وضعیت موجود
68,250  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017747
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 200V 50A 300W*TO247AC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC017746
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 200V 30A 214W*TO247AC
وضعیت موجود
66,500  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017168
کیفیت: 
600V 41 70A TO 247AC
وضعیت موجود
64,750  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC270211666772153
کیفیت: 
120V, 10A, NPN Transistor
وضعیت موجود
63,000  تومان
1+ تعداد

50,764          
11+ 

50,246          
51+ 

49,728          
101+ 

49,210          
201+ 

46,620          
501+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017732
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 82A 75V 230W*D2PAK
وضعیت موجود
59,500  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017744
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 55V 110A 200W*TO247AC
وضعیت موجود
57,750  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC214141655275862
کیفیت: 
NTBLS4D0N15MC * 8-HPSOF * ON <br /> MOSFET – Single N-Channel<br /> 150V, 4.4mO, 187A
وضعیت موجود
424,000  تومان
1+ تعداد

402,800          
10+ 

371,000          
20+ 

318,000          
100+ 

302,100          
500+ 

291,500          
1000+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC239231657095357
کیفیت: 
TO-3P PNP 140V 10A (Q4) ZA
وضعیت موجود
56,000  تومان
1+ تعداد

54,880          
10+ 

53,200          
25+ 

52,500          
50+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC208591652816304
کیفیت: 
TO-3P NPN 140V 10A (Q4) ZA
وضعیت موجود
56,000  تومان
1+ تعداد

54,880          
10+ 

53,200          
25+ 

52,500          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017749
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 500V 14A 180W*TO247AC
وضعیت موجود
56,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017730
کیفیت: 
POWER MOSFET N CH 130A 75V 330W*TO220AB
وضعیت موجود
56,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018254
کیفیت: 
Complementary Silicon<br /> Power Transistors
وضعیت موجود
54,250  تومان
1+ تعداد

53,165          
11+ 

51,625          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017147
کیفیت: 
DIP=MBR30100 ON
وضعیت موجود
54,250  تومان
1+ تعداد

منو