دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

77 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC270031664211356
کیفیت: 
Single Channel Single ADC Delta-Sigma 80sps 20-bit Serial 16-Pin TSSOP Tube
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC191191645556689
کیفیت: 
ADC 12bit 30 SPS Dual (+/ ) 5V 5V / DIP40
وضعیت موجود
264,002  تومان
1+ تعداد

250,805          
10+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC010934
کیفیت: 
16Bits DAC
وضعیت موجود
252,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC214061653547118
کیفیت: 
Ultrasonic Flow Sensor with DN15 Plastic Pipe
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC010027
کیفیت: 
آی سی
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC010836
کیفیت: 
آی سی
وضعیت موجود
207,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018369
کیفیت: 
سنسور مقاومتی دما
وضعیت موجود
90,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC008489
کیفیت: 
GY-521 سه محوره
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC260171661430002
کیفیت: 
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018367
کیفیت: 
سنسور حرارت دیجیتال تک سیم
وضعیت موجود
50,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC014538
کیفیت: 
DIP20P NATIONAL SEMI THAILAND
وضعیت موجود
38,246  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018296
کیفیت: 
سنسور دمای آنالوگ با ولتاژ کاری 4 تا 30 ولت
وضعیت موجود
37,800  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018366
کیفیت: 
سنسور نوری انعکاسی با خروجی ترانزیستور
وضعیت موجود
17,100  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018379
کیفیت: 
سنسور گیرنده مادون قرمز سه پین
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018371
کیفیت: 
سنسور رطوبت مقاومتی
وضعیت موجود
14,400  تومان
1+ تعداد

13,680          
10+ 

12,600          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018376
کیفیت: 
کانتر مادون قرمز پایه کوتاه
وضعیت موجود
10,800  تومان
1+ تعداد

10,080          
10+ 

9,360          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018370
کیفیت: 
سنسور مغناطیسی اثر هال
وضعیت موجود
5,400  تومان
1+ تعداد

4,680          
10+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018378
کیفیت: 
سنسور گیرنده مادون قرمز سه پین
وضعیت موجود
5,040  تومان
1+ تعداد

4,500          
20+ 

4,320          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018368
کیفیت: 
سنسور گیرنده مادون قرمز سه پین
وضعیت موجود
5,040  تومان
1+ تعداد

4,500          
20+ 

4,320          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018373
کیفیت: 
گیرنده 5 میل مادون قرمز مشکی رنگ
وضعیت موجود
2,160  تومان
5+ تعداد

2,117          
50+ 

2,052          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018372
کیفیت: 
فرستنده 5 میل مادون قرمز
وضعیت موجود
2,160  تومان
5+ تعداد

2,117          
50+ 

2,052          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018374
کیفیت: 
گیرنده 3 میل مادون قرمز (مشکی رنگ و شفاف)
وضعیت موجود
1,440  تومان
5+ تعداد

1,350          
50+ 

1,260          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018375
کیفیت: 
فرستنده 3 میل مادون قرمز
وضعیت موجود
1,440  تومان
5+ تعداد

1,350          
50+ 

1,260          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC248331658656895
کیفیت: 
3-Channel Single ADC Delta-Sigma 470sps 24-bit Serial 16-Pin TSSOP Tube
-- اتمام موجودی --
منو