دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

82 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC016591
کیفیت: 
ولوم سیمی چینی دسته بلند
وضعیت موجود
66,000  تومان
1+ تعداد

62,000          
11+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC016497
کیفیت: 
ولوم معمولی
وضعیت موجود
10,000  تومان
1+ تعداد

9,400          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC016519
کیفیت: 
ولوم معمولی
وضعیت موجود
10,000  تومان
1+ تعداد

9,400          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC014994
کیفیت: 
ولوم معمولی
وضعیت موجود
10,000  تومان
1+ تعداد

9,400          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC016526
کیفیت: 
ولوم معمولی
وضعیت موجود
10,000  تومان
1+ تعداد

9,700          
50+ 

9,400          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017248
کیفیت: 
مولتی ترن ایستاده تایوانی 3296<br /> پیچ از کنار
وضعیت موجود
6,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC205861654980238
کیفیت: 
B100K Switch + Audio Amplifier Sealed Dual Linear Potentiometer 15mm Shaft 5Pins
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC225171654980375
کیفیت: 
B5K Switch + Audio Amplifier Sealed Dual Linear Potentiometer 15mm Shaft 5Pins
وضعیت موجود
26,500  تومان
1+ تعداد

25,175          
25+ 

23,850          
50+ 

22,525          
100+ 

21,200          
250+ 

20,140          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC225191654980321
کیفیت: 
B10K Switch + Audio Amplifier Sealed Dual Linear Potentiometer 15mm Shaft 5Pins
وضعیت موجود
26,500  تومان
1+ تعداد

25,175          
25+ 

23,850          
50+ 

22,525          
100+ 

21,200          
250+ 

20,140          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC225211654980269
کیفیت: 
B20K Switch + Audio Amplifier Sealed Dual Linear Potentiometer 15mm Shaft 5Pins
وضعیت موجود
26,500  تومان
1+ تعداد

25,175          
25+ 

23,850          
50+ 

22,525          
100+ 

21,200          
250+ 

20,140          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC225221654980200
کیفیت: 
B50K Switch + Audio Amplifier Sealed Dual Linear Potentiometer 15mm Shaft 5Pins
وضعیت موجود
26,500  تومان
1+ تعداد

25,175          
25+ 

23,850          
50+ 

22,525          
100+ 

21,200          
250+ 

20,140          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC015724
کیفیت: 
پتانسيومتر
وضعیت موجود
3,000  تومان
1+ تعداد

2,600          
21+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC015704
کیفیت: 
پتانسيومتر
وضعیت موجود
3,000  تومان
1+ تعداد

2,696          
21+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC015702
کیفیت: 
پتانسيومتر
وضعیت موجود
3,000  تومان
1+ تعداد

2,696          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC015700
کیفیت: 
پتانسيومتر
وضعیت موجود
3,000  تومان
1+ تعداد

2,696          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC015705
کیفیت: 
پتانسيومتر
وضعیت موجود
3,000  تومان
1+ تعداد

2,696          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC015699
کیفیت: 
پتانسيومتر
وضعیت موجود
3,000  تومان
1+ تعداد

2,696          
21+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC015708
کیفیت: 
پتانسيومتر
وضعیت موجود
3,000  تومان
1+ تعداد

2,696          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC187751643617388
کیفیت: 
PTC Resettable Fuse 0.2A(hold) 0.4A(trip) 30VDC 100A 0.8W 0.02s 0.8Ohm SMD Solder Pad 1812 T/R
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC187761643617575
کیفیت: 
PTC Resettable Fuse 2.5A(hold) 5A(trip) 72V 40A 2.5W 15.6s 0.05Ohm Radial 20.8 X 3mm Bag
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC192991646649042
کیفیت: 
PTC Resettable Fuse 0.65A(hold) 1.3A(trip) 60V 40A 0.9W 5.3s 0.27Ohm Radial 9.7 X 3.1mm Bulk
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC188521644142893
کیفیت: 
ضریب دمایی منفی در مقاومت
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC016594
کیفیت: 
ولوم سیمی آلمانی دسته بلند
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC016503
کیفیت: 
ولوم ژاپنی
-- اتمام موجودی --
منو