دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

125 قطعه
پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC239221657095144
کیفیت: 
PNP 230V15A TO-3PL 150W
وضعیت موجود
105,000  تومان
1+ تعداد

102,900          
10+ 

99,750          
25+ 

98,700          
50+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC239231657095357
کیفیت: 
TO-3P PNP 140V 10A (Q4) ZA
وضعیت موجود
84,000  تومان
1+ تعداد

82,320          
10+ 

79,800          
25+ 

78,750          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018254
کیفیت: 
Complementary Silicon<br /> Power Transistors
وضعیت موجود
81,375  تومان
1+ تعداد

79,748          
11+ 

77,438          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC270221667218212
کیفیت: 
transistor 120v,10A, PNP <br /> استفاده در مدار های تغذیه و امپلی فایر
وضعیت موجود
77,700  تومان
1+ تعداد

76,146          
11+ 

75,369          
51+ 

74,592          
101+ 

73,815          
201+ 

69,930          
501+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018468
کیفیت: 
PNP 6 0V 15 A Complementary Power Transistor / TO 247
وضعیت موجود
57,750  تومان
1+ تعداد

55,440          
10+ 

53,222          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018470
کیفیت: 
PNP 10 0V 25 A Complementary Power Transistor / TO 247
وضعیت موجود
57,750  تومان
1+ تعداد

55,440          
10+ 

53,222          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018274
کیفیت: 
NPN 10 0V 6 A Complementary Power Transistor / TO220
وضعیت موجود
22,313  تومان
1+ تعداد

21,420          
20+ 

20,559          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018273
کیفیت: 
PNP 10 0V 6 A Complementary Power Transistor / TO220
وضعیت موجود
22,313  تومان
1+ تعداد

21,525          
20+ 

20,559          
100+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC187571643307243
کیفیت: 
TIP122 Series NPN/PNP 10 0V 5 A Complimentary Darlington Transistor TO220 3
وضعیت موجود
17,220  تومان
5+ تعداد

17,115          
15+ 

16,874          
50+ 

16,695          
100+ 

16,359          
500+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC191911646498811
کیفیت: 
TIP127 Series PNP 100 V 5 A Complementary Power Darlington Transistor - TO-220-3
وضعیت موجود
17,220  تومان
5+ تعداد

17,115          
15+ 

16,874          
100+ 

16,695          
250+ 

16,359          
500+ 

خاص
دیدگاه
کد کالا  BEPC018435
کیفیت: 
HIGH VOLTAGE APPLICATION<br /> TV, MONITOR VERTICAL , DRIVER STAGE ,<br /> COROR TV CLASS B SOUND OUTPUT APPLICATION
وضعیت موجود
16,800  تومان
1+ تعداد

16,275          
10+ 

15,750          
50+ 

15,540          
500+ 

خاص
دیدگاه
کد کالا  BEPC254511659856834
کیفیت: 
HIGH VOLTAGE APPLICATION<br /> HEIGH TRANSITION FREQUENCY 100MHz<br /> 160Volt 1.5Amper 20Watt
وضعیت موجود
16,800  تومان
1+ تعداد

16,275          
10+ 

15,750          
50+ 

15,540          
500+ 

15,225          
1000+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018276
کیفیت: 
PNP 10 0V 6 A Complementary Power Transistor / TO220
وضعیت موجود
9,188  تومان
1+ تعداد

9,004          
11+ 

8,736          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018275
کیفیت: 
NPN 10 0V 6 A Complementary Power Transistor TO220
وضعیت موجود
9,188  تومان
1+ تعداد

8,925          
20+ 

8,453          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018487
کیفیت: 
Transistor PNP 30V 300mA / TO92
وضعیت موجود
1,050  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018484
کیفیت: 
Maximum Collector Base Voltage |Vcb|: 4 0V<br /> Maximum Collector Emitter Voltage |Vce|: 3 0V<br /> Maximum Collector Current |Ic max|: 0.15 A<br /> Transition Frequency (ft): 100MHz
وضعیت موجود
1,050  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018486
کیفیت: 
Trans GP BJT PNP 45V 0.8A 625mW Automotive 3Pin / TO 92
وضعیت موجود
1,050  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018483
کیفیت: 
PNP Epitaxial Silicon Transistor 25V 100mA with Current Gain 180 460 / TO 92
وضعیت موجود
919  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC220191654338680
کیفیت: 
PNP 20V 3.7A 1.3W SOT-23
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC268831663440117
کیفیت: 
PNP 60V 2A TO92-3
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC268931663491724
کیفیت: 
PNP 50V 0.8A
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC194701647445437
کیفیت: 
Transistor-pnp Silicon Bvceo=300V IC=500ma TO-92 Case For High Voltage Driver Applications
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC192171646556369
کیفیت: 
Trans Gp Bjt PNP 45V 0.1A 3-PIN SOT-23 T/r
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC263901662395579
کیفیت: 
PNP NF-L 230/230V 1A 20W
-- اتمام موجودی --
منو