دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

33 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC191191645556689
کیفیت: 
ADC 12bit 30 SPS Dual (+/ ) 5V 5V / DIP40
وضعیت موجود
256,669  تومان
1+ تعداد

243,838          
10+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC010934
کیفیت: 
16Bits DAC
وضعیت موجود
245,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC010027
کیفیت: 
آی سی
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC010836
کیفیت: 
آی سی
وضعیت موجود
201,250  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC014538
کیفیت: 
DIP20P NATIONAL SEMI THAILAND
وضعیت موجود
37,184  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC189561644649422
کیفیت: 
Single Ch Single ADC SAR 100ksps 12bit Parallel 28Pin SOIC W Tube
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC266361662747038
کیفیت: 
5-Channel Single ADC Delta-Sigma 6.4ksps 24-bit Serial 24-Pin SOIC W Tube
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC009750
کیفیت: 
آی سی
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC189791644740677
کیفیت: 
Synthesizer; 28 Lead SSOP28; 3.3V (Nom.)/ 5V (Nom.); 96mA (Max.); 125MHz
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC195171647532699
کیفیت: 
1-Channel Single ADC SAR 200ksps 12-bit Serial 8-Pin SOIC Tube
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC187501643306250
کیفیت: 
DAC 4 CH Resistor String 16bit 10Pin MSOP Tube
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC267061662894334
کیفیت: 
Dual Channel Single ADC Delta-Sigma 1.2ksps 24-bit Serial 24-Pin SOIC W Tube
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC012377
کیفیت: 
آی سی
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC012378
کیفیت: 
CMOS Low Cost 10Bit Multiplying DAC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC203131651996694
کیفیت: 
Octal Channel Single ADC SAR 250ksps 16-bit Serial 20-Pin LFCSP EP Tray
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC012379
کیفیت: 
CMOS Dual 8Bit Buffered Multiplying DAC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC187781643815829
کیفیت: 
24Bit 80SPS 2Ch (Differential) Pin Programmable Delta Sigma ADC for Bridge Sensors
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC223681654717539
کیفیت: 
2.5GSPS Direct Digital Synthesizer <br /> with 12-Bit DAC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC200871649615347
کیفیت: 
Single Channel Single ADC SAR 100ksps 12-bit Parallel 28-Pin SOIC W Tube
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC012434
کیفیت: 
آی سی
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC009111
کیفیت: 
آی سی
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC260341661440547
کیفیت: 
N-CH 100V 25A SOIC14 SMD<br /> Single Channel Single ADC Delta-Sigma 16.7sps 24-bit Serial 14-Pin SOIC N Tube
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC198911649068952
کیفیت: 
8-Bit D/A Converters SMD (L532) SO16 NARROW
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC191261646232643
کیفیت: 
24-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) for Weight Scales
-- اتمام موجودی --
منو