دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

44 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC016862
کیفیت: 
ترایاک 40 آمپری سایز RD91
وضعیت موجود
324,000  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016860
کیفیت: 
ترایاک 25 آمپری سایز RD91 قابلمه ای
وضعیت موجود
162,000  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016863
کیفیت: 
ترایاک 40 آمپری سایز RD91
وضعیت موجود
99,000  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016864
کیفیت: 
ترایاک 40 آمپری سایز TOP3
وضعیت موجود
46,800  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016858
کیفیت: 
ترایاک 16 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
30,240  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018355
کیفیت: 
ترایاک 16 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
28,800  تومان
2+ تعداد

28,656          
20+ 

28,080          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018357
کیفیت: 
ترایاک 12 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
25,200  تومان
2+ تعداد

24,840          
20+ 

24,480          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC016857
کیفیت: 
ترایاک 12 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
26,280  تومان
50+ تعداد

24,300          
2+ 

24,264          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018356
کیفیت: 
ترایاک 8 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
21,600  تومان
2+ تعداد

21,240          
20+ 

20,880          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC016861
کیفیت: 
ترایاک 26 آمپری سایز TOP3 کپی
وضعیت موجود
19,800  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016852
کیفیت: 
ترایاک 4 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
18,000  تومان
2+ تعداد

17,640          
20+ 

17,280          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC016856
کیفیت: 
ترایاک 16 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
14,400  تومان
2+ تعداد

14,040          
20+ 

13,680          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018358
کیفیت: 
ترایاک 16 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
12,600  تومان
2+ تعداد

12,240          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018359
کیفیت: 
ترایاک 12 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
10,800  تومان
2+ تعداد

10,440          
20+ 

10,080          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC016855
کیفیت: 
ترایاک 12 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
10,800  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016866
کیفیت: 
ترایاک 16 آمپری سایز TO220 کپی
وضعیت موجود
10,440  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016854
کیفیت: 
ترایاک 8 آمپری سایز TO220
وضعیت موجود
9,000  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016867
کیفیت: 
ترایاک 24 آمپری سایز TO220 کپی
وضعیت موجود
8,640  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016853
کیفیت: 
ترایاک نصب سطحی 4 آمپری سایز TO252
وضعیت موجود
6,120  تومان
2+ تعداد

5,940          
50+ 

5,904          
300+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC016865
کیفیت: 
ترایاک 8 آمپری سایز TO220 کپی<br /> BTB08 Series 600 Vdrm 8 A Flange Mount Standard Triac AC Switch - TO-220AB
وضعیت موجود
5,994  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016859
کیفیت: 
ترایاک نصب سطحی 20 آمپری سایز TO223
وضعیت موجود
5,130  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016868
کیفیت: 
ترایاک کوچک 800 میلی آمپر سایز TO92 کپی
وضعیت موجود
1,350  تومان
2+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC268861663490012
کیفیت: 
TRIAC 700V 40A
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC261191661773772
کیفیت: 
TRIAC 600VB 25A TO220za2
-- اتمام موجودی --
منو