دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

93 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC018560
کیفیت: 
کانکتور پاور ماینر
وضعیت موجود
124,448  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018477
کیفیت: 
کابل یو اس بی آردوینو درجه یک<br /> 30 سانتی متر
وضعیت موجود
32,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018561
کیفیت: 
کانکتور نری سر کابلی<br /> تایپ سی
وضعیت موجود
19,552  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016431
کیفیت: 
متفرقه هر دسته 20 عدد طول 30 سانتی متر
وضعیت موجود
47,700  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016428
کیفیت: 
متفرقه
وضعیت موجود
6,248  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC015037
کیفیت: 
CONNECTOR
وضعیت موجود
5,800  تومان
5+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018559
کیفیت: 
سیم مسی قلع اندود<br /> ضخامت 0.6 م م
وضعیت موجود
5,328  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016429
کیفیت: 
متفرقه
وضعیت موجود
4,248  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC011451
کیفیت: 
میکرو سوییچ
وضعیت موجود
2,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC011429
کیفیت: 
میکرو سوییچ
وضعیت موجود
2,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC011432
کیفیت: 
میکرو سوییچ
وضعیت موجود
2,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC011445
کیفیت: 
میکرو سوییچ
وضعیت موجود
2,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC011425
کیفیت: 
میکرو سوییچ
وضعیت موجود
2,000  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC010198
کیفیت: 
وضعیت موجود
1,752  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018453
کیفیت: 
ارتفاع نوک میکرو سوییچ 6 میلی متر
وضعیت موجود
1,200  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018454
کیفیت: 
ارتفاع نوک میکرو سوییچ 7 میلی متر
وضعیت موجود
1,200  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018455
کیفیت: 
ارتفاع نوک میکرو سوییچ 9 میلی متر
وضعیت موجود
1,200  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018456
کیفیت: 
ارتفاع نوک میکرو سوییچ 10.5 میلی متر
وضعیت موجود
1,200  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018449
کیفیت: 
ارتفاع نوک میکرو سوییچ 1.5 میلی متر
وضعیت موجود
1,100  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018452
کیفیت: 
ارتفاع نوک میکرو سوییچ 5 میلی متر
وضعیت موجود
1,100  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018445
کیفیت: 
ارتفاع نوک میکرو سوییچ 0.8 میلی متر
وضعیت موجود
900  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018447
کیفیت: 
میکرو سوییچ
وضعیت موجود
900  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018448
کیفیت: 
ارتفاع نوک میکرو سوییچ 1 میلی متر
وضعیت موجود
900  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018450
کیفیت: 
ارتفاع نوک میکرو سوییچ 2.5 میلی متر
وضعیت موجود
900  تومان
20+ تعداد

منو