دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

6 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC013830
کیفیت: 
متفرقه برای هیت سینکهای پره ای
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC016439
کیفیت: 
طلق شیری روی هیت سینک پره ای
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC013823
کیفیت: 
با عرض 2 سانتی متر
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC016437
کیفیت: 
پد سیلیکونی عایق برای انتقال حرارت به هیت سینک
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC016435
کیفیت: 
پد سیلیکونی عایق برای انتقال حرارت به هیت سینک
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC016436
کیفیت: 
پد سیلیکونی عایق برای انتقال حرارت به هیت سینک
-- اتمام موجودی --
منو