دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

7 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC018475
کیفیت: 
EER28 / 10 PIN
وضعیت موجود
28,000  تومان
1+ تعداد

27,200          
10+ 

26,400          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC015100
کیفیت: 
هسته پودر اهن
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC010464
کیفیت: 
EE28 CORE/8 or 10 PIN
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015093
کیفیت: 
EE25 CORE/10 or 8PIN
-- اتمام موجودی --
پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC018474
کیفیت: 
EE19 CORE/6 or 7 PIN
وضعیت موجود
4,400  تومان
1+ تعداد

4,000          
20+ 

3,600          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018473
کیفیت: 
EE14 CORE/6 PIN
وضعیت موجود
3,000  تومان
1+ تعداد

2,600          
20+ 

2,400          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC015101
کیفیت: 
هسته پودر اهن
وضعیت موجود
2,000  تومان
5+ تعداد

1,600          
20+ 

1,200          
100+ 

منو