دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

4 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC187751643617388
کیفیت: 
PTC Resettable Fuse 0.2A(hold) 0.4A(trip) 30VDC 100A 0.8W 0.02s 0.8Ohm SMD Solder Pad 1812 T/R
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC187761643617575
کیفیت: 
PTC Resettable Fuse 2.5A(hold) 5A(trip) 72V 40A 2.5W 15.6s 0.05Ohm Radial 20.8 X 3mm Bag
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC192991646649042
کیفیت: 
PTC Resettable Fuse 0.65A(hold) 1.3A(trip) 60V 40A 0.9W 5.3s 0.27Ohm Radial 9.7 X 3.1mm Bulk
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC188521644142893
کیفیت: 
ضریب دمایی منفی در مقاومت
-- اتمام موجودی --
منو