دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

175 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC016486
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
5,250  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016487
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
4,375  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018432
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
4,375  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018430
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
4,375  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017138
کیفیت: 
DIPTVS DIODE 68V Uni Directional*DO 204AC
وضعیت موجود
2,975  تومان
10+ تعداد

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC188421644133853
کیفیت: 
55V 100MA <br /> از این نوع اپتوکوپلر معمولا به عنوان قطعه مشابه یا جایگزین استفاده میشود
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC017131
کیفیت: 
DIPTVS DIODE 5.8V Uni Directional*DO 204AC
وضعیت موجود
2,191  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018431
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
2,100  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018433
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
2,100  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016482
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
1,575  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016492
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
1,488  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017126
کیفیت: 
DIPTVS DIODE 190V Uni Directional*DO 204AC
وضعیت موجود
1,400  تومان
20+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016494
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
1,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC016483
کیفیت: 
مقاومت وابسته به ولتاژ VDR
وضعیت موجود
700  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC245841658230208
کیفیت: 
VARISTOR 35V 5MM
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC261201661774053
کیفیت: 
140V 10MIL 220VDC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC189571644649967
کیفیت: 
15A Slow
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC202371650053849
کیفیت: 
275V 10MIL 430VDC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC235651656355787
کیفیت: 
250V 10MIL 390VDC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC245891658231166
کیفیت: 
SMD 1206 10A
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC243351657985325
کیفیت: 
VARISTOR 10MIL 10V 18VDC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC268961663492230
کیفیت: 
1500 W Bi-Directional 58.1 V SMT Transient Voltage Suppressor Diode - DO-214AB
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC245971658237769
کیفیت: 
VARISTOR 30V 10MIL 47VDC
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC261341661778434
کیفیت: 
SMCJ Series 77.4 V 1.5 kW Surface Mount Bi-Directional TVS Diode - DO-214AB
-- اتمام موجودی --
منو