دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

13 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC010975
کیفیت: 
supply voltage supervisor IC's specifically designed for use as reset controllers in microcomputer and ...
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018472
کیفیت: 
Adjustable Precision Shunt Regulator 36V 100mA / SOT23 3
وضعیت موجود
9,188  تومان
1+ تعداد

8,820          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018471
کیفیت: 
Adjustable Precision Shunt Regulator 36V 100mA / TO 92
وضعیت موجود
8,400  تومان
1+ تعداد

7,875          
20+ 

7,350          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC186921643092936
کیفیت: 
Voltage References LT1029 5V Bandgap
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC245861658230513
کیفیت: 
Supply-Voltage Supervisor And Precision Voltage Detector 8-SOIC -40 to 85
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC012362
کیفیت: 
Microprocessor Supervisory Circuits ADM690–ADM695
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC190301645002473
کیفیت: 
5V single supply voltage supervisor with programmable delay time SOIC8 0 to 70
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC200781649614087
کیفیت: 
Voltage Reference Programmable 2.5 Volt 5 Volt 7.5 Volt 10 Volt 10 mA 8-Pin PDIP
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC216251653853337
کیفیت: 
Voltage Reference Precision 2.5 Volt 30 mA 8-Pin SOIC N
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC231841655629865
کیفیت: 
Voltage Reference; SOT-23; PD 140mW; VO 2.5V; Regline 350uV/V; IO +/-20
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC214591653584118
کیفیت: 
2.5 V High Precision Reference 8PIN
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC014625
کیفیت: 
Voltage Reference Precision Shunt TO 226AA 3
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC008285
کیفیت: 
آی سی
-- اتمام موجودی --
منو