دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

71 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC014140
کیفیت: 
256K (32K x 8) Paged Parallel EEPROM
وضعیت موجود
201,600  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC014141
کیفیت: 
EEPROM
وضعیت موجود
187,200  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC010477
کیفیت: 
EPROM ST SINGAPOUR
وضعیت موجود
115,200  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC010005
کیفیت: 
آی سی درجه 2
وضعیت موجود
86,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC014136
کیفیت: 
SMD SERIALL E2 SSHM T
وضعیت موجود
43,200  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC014132
کیفیت: 
DIPSERIALL E2 ATMEL
وضعیت موجود
28,800  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC009135
کیفیت: 
DIPSERIALL E2
وضعیت موجود
28,800  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC270381671010199
کیفیت: 
وضعیت موجود
20,160  تومان
1+ تعداد

19,555          
11+ 

19,354          
51+ 

19,152          
91+ 

18,950          
401+ 

18,749          
901+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC014137
کیفیت: 
SMD SERIALL E2
وضعیت موجود
18,720  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC014138
کیفیت: 
SMD SERIALL E2 SSHM T
وضعیت موجود
17,280  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC009134
کیفیت: 
DIPSERIALL E2
وضعیت موجود
13,680  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC191181645554011
کیفیت: 
Microwire Serial EEPROM 4.5V to 5.5V 2MHz 40° to 125°C /TSSOP8
وضعیت موجود
10,872  تومان
1+ تعداد

10,656          
10+ 

10,339          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC014134
کیفیت: 
SMD SERIALL E2 ATMEL
وضعیت موجود
8,640  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018364
کیفیت: 
Serial EEPROM Memory; 2kbit; 3500ns; 4.5 to 5.5V 8Pin MSOP
وضعیت موجود
8,100  تومان
1+ تعداد

7,920          
11+ 

7,740          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017306
کیفیت: 
Standard SRAM 4X8 750ns CMOS PDIP24
وضعیت موجود
7,200  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC009120
کیفیت: 
DIPSERIALL E2
وضعیت موجود
4,752  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC270391671010340
کیفیت: 
وضعیت موجود
4,752  تومان
2+ تعداد

4,608          
11+ 

4,565          
51+ 

4,514          
91+ 

4,464          
401+ 

4,421          
901+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018365
کیفیت: 
Serial EEPROM Memory; 2kbit; 3500ns; 4.5 to 5.5V 8Pin MSOP
وضعیت موجود
4,500  تومان
1+ تعداد

441          
11+ 

428          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC012305
کیفیت: 
آی سی
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC194831647447754
کیفیت: 
DS2401 Series 2.8 to 6 V Surface Mount Silicon Serial Number - SOT-223-4<br /> Unique 64-Bit ROM ID Chip
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC012332
کیفیت: 
آی سی
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC012333
کیفیت: 
آی سی
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC012334
کیفیت: 
آی سی
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC012335
کیفیت: 
آی سی USED
-- اتمام موجودی --
منو