دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

13 قطعه
خاص
دیدگاه
کد کالا  BEPC015556
کیفیت: 
ماژول آردوینو R3<br /> بدون کابل USB
وضعیت موجود
592,344  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC010080
کیفیت: 
ماژول آردوینو<br /> بدون کابل USB
وضعیت موجود
576,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018476
کیفیت: 
ماژول آردوینو اس ام دی CH340<br /> بدون کابل USB
وضعیت موجود
273,600  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC010081
کیفیت: 
ماژول آردوینو
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC011765
کیفیت: 
شیلد وای فای آردوینو<br /> بدون کابل USB
وضعیت موجود
194,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018477
کیفیت: 
کابل یو اس بی آردوینو درجه یک<br /> 30 سانتی متر
وضعیت موجود
28,800  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC187981643961710
کیفیت: 
NUCLEO Board: STM32h743 Nucleo 144 (NUCLEO H743ZI2)
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC012765
کیفیت: 
ماژول آردوینو
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC016619
کیفیت: 
مادر برد کاربردی حرفه ای رازبری پای 2
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC016621
کیفیت: 
مادر برد کاربردی حرفه ای رازبری پای سه اصلی
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC016622
کیفیت: 
مادر برد کاربردی حرفه ای رازبری پای سه اصلی
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC015554
کیفیت: 
ماژول آردوینو
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC008476
کیفیت: 
ماژول
-- اتمام موجودی --
منو