دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

1035 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC242011657904380
کیفیت: 
آی سی LM3293 مقایسه گر 2 تایی کم مصرف نوع smd می باشد.
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC017415
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32Bit STM32F ARM Based Cortex M7 RISC 1MB Flash 176Pin LQFP Tray
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC017405
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M3 RISC 512KB Flash 2.5V/3.3V 100-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
1,080,000  تومان
1+ تعداد

1,058,400          
10+ 

1,037,232          
50+ 

1,037,232          
20+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC017383
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M3 RISC 128KB Flash 2.5V/3.3V 64-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
1,080,000  تومان
1+ تعداد

1,072,800          
10+ 

1,058,400          
100+ 

1,026,000          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017408
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M4 RISC 256KB Flash 2.5V/3.3V 100-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
964,800  تومان
1+ تعداد

945,504          
10+ 

926,590          
20+ 

926,590          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017409
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-Bit STM32F ARM Cortex M4 RISC 512KB Flash 3.3V 100-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
720,000  تومان
1+ تعداد

705,600          
10+ 

691,488          
50+ 

691,488          
20+ 

خاص
دیدگاه
کد کالا  BEPC270201666771581
کیفیت: 
Miniature, 2W Isolated Unregulated DC/DC Converters in a PDIP<br /> Made by : Burr-Brown Corporation
وضعیت موجود
691,200  تومان
1+ تعداد

677,376          
11+ 

670,464          
51+ 

663,552          
101+ 

656,640          
201+ 

622,080          
501+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017407
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M4 RISC 128KB Flash 2.5V/3.3V 48-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
676,800  تومان
1+ تعداد

663,264          
10+ 

649,634          
50+ 

649,634          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017382
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F1 ARM Cortex M3 RISC 512KB Flash 2.5V/3.3V 144-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
669,600  تومان
1+ تعداد

656,208          
10+ 

643,082          
50+ 

643,082          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017414
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> High performance ARM Cortex M3 MCU with 512 Kbytes Flash 120MHz CPU ART Accelerator
وضعیت موجود
648,000  تومان
1+ تعداد

635,040          
10+ 

622,339          
20+ 

622,339          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017385
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> High-performance ARM Cortex-M3 MCU with 256 Kbytes Flash, 120 MHz CPU, ART Accelerator
وضعیت موجود
648,000  تومان
1+ تعداد

635,040          
10+ 

622,339          
50+ 

622,339          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017404
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> High-performance ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes Flash, 120 MHz CPU, ART Accelerator
وضعیت موجود
576,000  تومان
1+ تعداد

564,480          
10+ 

553,190          
20+ 

553,190          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017410
کیفیت: 
ORIGINAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018385
کیفیت: 
SMD 8bit PIC Microcontroller 40MHz 32 kB Flash 40 PIN
وضعیت موجود
446,400  تومان
1+ تعداد

442,800          
11+ 

432,000          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017401
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> Mainstream Access line, ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes Flash, 36 MHz CPU
وضعیت موجود
432,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017403
کیفیت: 
ORIGINAL
وضعیت موجود
417,600  تومان
1+ تعداد

409,248          
10+ 

401,062          
50+ 

401,062          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017417
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32 ARM Cortex M4 RISC 512KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
403,200  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017411
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> Ultra-low-power ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes Flash, 32 MHz CPU, USB
وضعیت موجود
403,200  تومان
1+ تعداد

395,136          
10+ 

387,230          
50+ 

387,230          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017406
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M4 RISC 256KB Flash 2.5V/3.3V 48-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
369,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017412
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-Bit STM32 ARM Cortex M0 RISC 32KB Flash 2.5V/3.3V 48-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
360,000  تومان
1+ تعداد

352,800          
10+ 

345,744          
20+ 

345,744          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017399
کیفیت: 
ORIGINAL
وضعیت موجود
360,000  تومان
1+ تعداد

352,800          
10+ 

345,744          
50+ 

345,744          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017400
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> Mainstream Access line, ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes Flash, 36 MHz CPU
وضعیت موجود
360,000  تومان
1+ تعداد

352,800          
10+ 

345,744          
20+ 

345,744          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017394
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M3 RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V 100-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
345,600  تومان
1+ تعداد

338,688          
10+ 

331,913          
20+ 

331,913          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017395
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F1 ARM Cortex M3 RISC 128KB Flash 2.5V/3.3V 100-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
345,600  تومان
1+ تعداد

338,688          
10+ 

331,913          
20+ 

331,913          
50+ 

منو