دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

1035 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC242011657904380
کیفیت: 
آی سی LM3293 مقایسه گر 2 تایی کم مصرف نوع smd می باشد.
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC017415
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32Bit STM32F ARM Based Cortex M7 RISC 1MB Flash 176Pin LQFP Tray
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC017405
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M3 RISC 512KB Flash 2.5V/3.3V 100-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
1,575,000  تومان
1+ تعداد

1,543,500          
10+ 

1,512,630          
50+ 

1,512,630          
20+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC017383
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M3 RISC 128KB Flash 2.5V/3.3V 64-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
1,575,000  تومان
1+ تعداد

1,564,500          
10+ 

1,543,500          
100+ 

1,496,250          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017408
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M4 RISC 256KB Flash 2.5V/3.3V 100-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
1,407,000  تومان
1+ تعداد

1,378,860          
10+ 

1,351,277          
20+ 

1,351,277          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017409
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-Bit STM32F ARM Cortex M4 RISC 512KB Flash 3.3V 100-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
1,050,000  تومان
1+ تعداد

1,029,000          
10+ 

1,008,420          
50+ 

1,008,420          
20+ 

خاص
دیدگاه
کد کالا  BEPC270201666771581
کیفیت: 
Miniature, 2W Isolated Unregulated DC/DC Converters in a PDIP<br /> Made by : Burr-Brown Corporation
وضعیت موجود
1,008,000  تومان
1+ تعداد

987,840          
11+ 

977,760          
51+ 

967,680          
101+ 

957,600          
201+ 

907,200          
501+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017407
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M4 RISC 128KB Flash 2.5V/3.3V 48-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
987,000  تومان
1+ تعداد

967,260          
10+ 

947,384          
50+ 

947,384          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017382
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F1 ARM Cortex M3 RISC 512KB Flash 2.5V/3.3V 144-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
976,500  تومان
1+ تعداد

956,970          
10+ 

937,829          
50+ 

937,829          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017414
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> High performance ARM Cortex M3 MCU with 512 Kbytes Flash 120MHz CPU ART Accelerator
وضعیت موجود
945,000  تومان
1+ تعداد

926,100          
10+ 

907,578          
20+ 

907,578          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017385
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> High-performance ARM Cortex-M3 MCU with 256 Kbytes Flash, 120 MHz CPU, ART Accelerator
وضعیت موجود
945,000  تومان
1+ تعداد

926,100          
10+ 

907,578          
50+ 

907,578          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017404
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> High-performance ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes Flash, 120 MHz CPU, ART Accelerator
وضعیت موجود
840,000  تومان
1+ تعداد

823,200          
10+ 

806,736          
20+ 

806,736          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017410
کیفیت: 
ORIGINAL
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018385
کیفیت: 
SMD 8bit PIC Microcontroller 40MHz 32 kB Flash 40 PIN
وضعیت موجود
651,000  تومان
1+ تعداد

645,750          
11+ 

630,000          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017401
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> Mainstream Access line, ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes Flash, 36 MHz CPU
وضعیت موجود
630,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017403
کیفیت: 
ORIGINAL
وضعیت موجود
609,000  تومان
1+ تعداد

596,820          
10+ 

584,882          
50+ 

584,882          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017417
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32 ARM Cortex M4 RISC 512KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
588,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017411
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> Ultra-low-power ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes Flash, 32 MHz CPU, USB
وضعیت موجود
588,000  تومان
1+ تعداد

576,240          
10+ 

564,711          
50+ 

564,711          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017406
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M4 RISC 256KB Flash 2.5V/3.3V 48-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
538,125  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017412
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-Bit STM32 ARM Cortex M0 RISC 32KB Flash 2.5V/3.3V 48-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
525,000  تومان
1+ تعداد

514,500          
10+ 

504,210          
20+ 

504,210          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017399
کیفیت: 
ORIGINAL
وضعیت موجود
525,000  تومان
1+ تعداد

514,500          
10+ 

504,210          
50+ 

504,210          
20+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017400
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> Mainstream Access line, ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes Flash, 36 MHz CPU
وضعیت موجود
525,000  تومان
1+ تعداد

514,500          
10+ 

504,210          
20+ 

504,210          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017394
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M3 RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V 100-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
504,000  تومان
1+ تعداد

493,920          
10+ 

484,040          
20+ 

484,040          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017395
کیفیت: 
ORIGINAL<br /> MCU 32-bit STM32F1 ARM Cortex M3 RISC 128KB Flash 2.5V/3.3V 100-Pin LQFP Tray
وضعیت موجود
504,000  تومان
1+ تعداد

493,920          
10+ 

484,040          
20+ 

484,040          
50+ 

منو