دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

195 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC018399
کیفیت: 
رنگ : آفتابی 2700 کلوین<br /> چیپ : 360<br /> قدرت : 6وات<br /> ضخامت :6 میلی متر<br /> تغذیه : 12 ولت
وضعیت موجود
158,400  تومان
1+ تعداد

153,000          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018400
کیفیت: 
رنگ : آفتابی 2700 کلوین<br /> چیپ : 360<br /> قدرت : 8وات<br /> پهنا :8 میلی متر<br /> تغذیه : 12 ولت
وضعیت موجود
158,400  تومان
1+ تعداد

153,000          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC270411671438377
کیفیت: 
سون سگمنت آند تک آسانسوری HSH1106BH
وضعیت موجود
21,600  تومان
1+ تعداد

20,952          
11+ 

20,736          
51+ 

20,520          
91+ 

20,304          
401+ 

20,088          
901+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC188421644133853
کیفیت: 
55V 100MA <br /> از این نوع اپتوکوپلر معمولا به عنوان قطعه مشابه یا جایگزین استفاده میشود
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018258
کیفیت: 
نمایشگر هفت بخش اولترا مینی mm8 (0.31 inch)
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018259
کیفیت: 
نمایشگر هفت بخش اولترا مینی mm8 (0.31 inch)
وضعیت موجود
2,700  تومان
0+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018372
کیفیت: 
فرستنده 5 میل مادون قرمز
وضعیت موجود
2,160  تومان
5+ تعداد

2,117          
50+ 

2,052          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018375
کیفیت: 
فرستنده 3 میل مادون قرمز
وضعیت موجود
1,440  تومان
5+ تعداد

1,350          
50+ 

1,260          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017237
کیفیت: 
53R2UC H 40 الیدی کلاهی مرتفع
وضعیت موجود
1,170  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017214
کیفیت: 
CYAN HG DTYBG4SDWDN اوال
وضعیت موجود
1,107  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017241
کیفیت: 
HG CMWN52SCOED DSJ الیدی کلاهی
وضعیت موجود
1,080  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017244
کیفیت: 
HG CM5W2SCOED DSJ الیدی کلاهی
وضعیت موجود
1,080  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017240
کیفیت: 
53NW2SC C 40 DSJ الیدی کلاهی مرتفع
وضعیت موجود
990  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017236
کیفیت: 
HG CM5P4SCYY الیدی کلاهی
وضعیت موجود
972  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017213
کیفیت: 
PINK HG DTYP2SDWYY اوال
وضعیت موجود
927  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017212
کیفیت: 
WHITE HG DTYW2SD K 34 DSJ اوال
وضعیت موجود
909  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017235
کیفیت: 
53Y2UC D 40 الیدی کلاهی مرتفع
وضعیت موجود
900  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017239
کیفیت: 
HG CM5RSGB4CICKS الیدی کلاهی
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018395
کیفیت: 
الیدی نصب سطحی سایز 2835 یک وات
وضعیت موجود
720  تومان
20+ تعداد

693          
100+ 

666          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018398
کیفیت: 
الیدی نصب سطحی سایز 2835 یک وات
وضعیت موجود
720  تومان
20+ تعداد

693          
100+ 

666          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017208
کیفیت: 
FIRE HG DTYHW2SD C 34 DSJ اوال
وضعیت موجود
720  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017209
کیفیت: 
WARM W HG DTYNW2SD C 34 اوال
وضعیت موجود
720  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017210
کیفیت: 
WARM W HG DTYNW2SD C 34 DSJ اوال
وضعیت موجود
720  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017211
کیفیت: 
WHITE HG DTYW2SD C 34 DSJ اوال
وضعیت موجود
720  تومان
100+ تعداد

منو