دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

195 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC018399
کیفیت: 
رنگ : آفتابی 2700 کلوین<br /> چیپ : 360<br /> قدرت : 6وات<br /> ضخامت :6 میلی متر<br /> تغذیه : 12 ولت
وضعیت موجود
176,000  تومان
1+ تعداد

170,000          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018400
کیفیت: 
رنگ : آفتابی 2700 کلوین<br /> چیپ : 360<br /> قدرت : 8وات<br /> پهنا :8 میلی متر<br /> تغذیه : 12 ولت
وضعیت موجود
176,000  تومان
1+ تعداد

170,000          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC270411671438377
کیفیت: 
سون سگمنت آند تک آسانسوری HSH1106BH
وضعیت موجود
24,000  تومان
1+ تعداد

23,280          
11+ 

23,040          
51+ 

22,800          
91+ 

22,560          
401+ 

22,320          
901+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC188421644133853
کیفیت: 
55V 100MA <br /> از این نوع اپتوکوپلر معمولا به عنوان قطعه مشابه یا جایگزین استفاده میشود
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018258
کیفیت: 
نمایشگر هفت بخش اولترا مینی mm8 (0.31 inch)
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018259
کیفیت: 
نمایشگر هفت بخش اولترا مینی mm8 (0.31 inch)
وضعیت موجود
3,000  تومان
0+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018372
کیفیت: 
فرستنده 5 میل مادون قرمز
وضعیت موجود
2,400  تومان
5+ تعداد

2,352          
50+ 

2,280          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018375
کیفیت: 
فرستنده 3 میل مادون قرمز
وضعیت موجود
1,600  تومان
5+ تعداد

1,500          
50+ 

1,400          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017237
کیفیت: 
53R2UC H 40 الیدی کلاهی مرتفع
وضعیت موجود
1,300  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017214
کیفیت: 
CYAN HG DTYBG4SDWDN اوال
وضعیت موجود
1,230  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017241
کیفیت: 
HG CMWN52SCOED DSJ الیدی کلاهی
وضعیت موجود
1,200  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017244
کیفیت: 
HG CM5W2SCOED DSJ الیدی کلاهی
وضعیت موجود
1,200  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017240
کیفیت: 
53NW2SC C 40 DSJ الیدی کلاهی مرتفع
وضعیت موجود
1,100  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017236
کیفیت: 
HG CM5P4SCYY الیدی کلاهی
وضعیت موجود
1,080  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017213
کیفیت: 
PINK HG DTYP2SDWYY اوال
وضعیت موجود
1,030  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017212
کیفیت: 
WHITE HG DTYW2SD K 34 DSJ اوال
وضعیت موجود
1,010  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017235
کیفیت: 
53Y2UC D 40 الیدی کلاهی مرتفع
وضعیت موجود
1,000  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017239
کیفیت: 
HG CM5RSGB4CICKS الیدی کلاهی
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018395
کیفیت: 
الیدی نصب سطحی سایز 2835 یک وات
وضعیت موجود
800  تومان
20+ تعداد

770          
100+ 

740          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018398
کیفیت: 
الیدی نصب سطحی سایز 2835 یک وات
وضعیت موجود
800  تومان
20+ تعداد

770          
100+ 

740          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017208
کیفیت: 
FIRE HG DTYHW2SD C 34 DSJ اوال
وضعیت موجود
800  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017209
کیفیت: 
WARM W HG DTYNW2SD C 34 اوال
وضعیت موجود
800  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017210
کیفیت: 
WARM W HG DTYNW2SD C 34 DSJ اوال
وضعیت موجود
800  تومان
100+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017211
کیفیت: 
WHITE HG DTYW2SD C 34 DSJ اوال
وضعیت موجود
800  تومان
100+ تعداد

منو