دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

1452 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC255761660203505
کیفیت: 
Active Filter Single SW-CAP Low Pass 8th Order 25kHz 16-Pin SOIC W
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018237
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(60*35) برند:SECON سازنده:چین
وضعیت موجود
117,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018236
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(50*35) برند:yageo سازنده:تایوان
وضعیت موجود
100,800  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018179
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(40*35) برند:lhnova سازنده:چین
وضعیت موجود
84,600  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018192
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(50*35) برند:krummer سازنده:آلمان
وضعیت موجود
84,600  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018233
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(30*27) برند:samwha سازنده:کره
وضعیت موجود
77,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018126
کیفیت: 
خازن الکترولیت 85 درجه ابعاد(40*30) برند:jamicon سازنده:ژاپن
وضعیت موجود
63,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018127
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(45*30) برند:rubycon سازنده:ژاپن
وضعیت موجود
63,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018125
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(40*30) برند:LELON سازنده:تایوان
وضعیت موجود
63,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017997
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105درجه ابعاد(55*35) برند:NIPPON سازنده:ژاپن
وضعیت موجود
57,600  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018116
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(30*25) برند:superway سازنده:چین
وضعیت موجود
45,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018115
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(30*25) برند:hengxing سازنده:چین
وضعیت موجود
45,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018117
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(25*30) برند: سازنده:چین
وضعیت موجود
45,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018114
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(25*30) برند:hengxing سازنده:چین
وضعیت موجود
45,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018054
کیفیت: 
خازن الکترولیت 85درجه ابعاد(45*30) برند:SAMSUNG سازنده:کره
وضعیت موجود
43,200  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018057
کیفیت: 
خازن الکترولیت 85 درجه ابعاد(35*30) برند:samsung سازنده:چین
وضعیت موجود
41,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018056
کیفیت: 
خازن الکترولیت 85درجه ابعاد(40*30) برند:nippon سازنده:کره
وضعیت موجود
41,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018048
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(30*25) برند:hengxing سازنده:چین
وضعیت موجود
36,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018047
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(30*22) برند: hengxing سازنده:چین
وضعیت موجود
36,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018229
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(40*22) برند:jwco سازنده:چین
وضعیت موجود
34,200  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018354
کیفیت: 
Switched Capacitor Voltage Converter / DIP8
وضعیت موجود
34,200  تومان
1+ تعداد

32,400          
10+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC017999
کیفیت: 
خازن الکترولیت 105 درجه ابعاد(40*18) برند:samxon سازنده:چین
وضعیت موجود
32,400  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017998
کیفیت: 
17*35 میلی متر 105 درجه
وضعیت موجود
30,600  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC017976
کیفیت: 
خازن الکترولیت 85 درجه ابعاد(25*16) برند:HERMEI سازنده:تایوان
وضعیت موجود
28,800  تومان
1+ تعداد

منو