دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

221 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC018251
کیفیت: 
General perpose power transistor
وضعیت موجود
236,250  تومان
1+ تعداد

231,000          
11+ 

223,125          
50+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC237131656528670
کیفیت: 
NPN 230V15A TO-3PL 150W
وضعیت موجود
105,000  تومان
1+ تعداد

102,900          
10+ 

99,750          
25+ 

98,700          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC270211666772153
کیفیت: 
120V, 10A, NPN Transistor
وضعیت موجود
94,500  تومان
1+ تعداد

76,146          
11+ 

75,369          
51+ 

74,592          
101+ 

73,815          
201+ 

69,930          
501+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC208591652816304
کیفیت: 
TO-3P NPN 140V 10A (Q4) ZA
وضعیت موجود
84,000  تومان
1+ تعداد

82,320          
10+ 

79,800          
25+ 

78,750          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018469
کیفیت: 
Bipolar (Bjt) Single Transistor Npn 10 0V 3MHz 125 W 25 A / TO247
وضعیت موجود
57,750  تومان
1+ تعداد

55,440          
10+ 

53,222          
50+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC018493
کیفیت: 
High Voltage Fast Switching NPN Power Transistor GP BJT NPN 400V 12A 3Pin (3+Tab) / TO 247
وضعیت موجود
32,204  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018494
کیفیت: 
NPN Power Transistor 40 0V CE Breakdown 12 A / TO220
وضعیت موجود
28,004  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018496
کیفیت: 
Trans GP BJT NPN 400V 8A 80000mW 3Pin(3+Tab) / TO220AB
وضعیت موجود
23,625  تومان
1+ تعداد

23,153          
10+ 

22,460          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018380
کیفیت: 
NPN Silicon Switching Transistor 5 0V 800mA / TO 18
وضعیت موجود
23,100  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018274
کیفیت: 
NPN 10 0V 6 A Complementary Power Transistor / TO220
وضعیت موجود
22,313  تومان
1+ تعداد

21,420          
20+ 

20,559          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018480
کیفیت: 
NPN Medium Power Transistors<br /> Collector Emitter Voltage = 40v<br /> Collector Current Continuous = 1A
وضعیت موجود
21,000  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018478
کیفیت: 
Transistor NPN 45V 0.2A / TO 18
وضعیت موجود
19,688  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018479
کیفیت: 
Transistor NPN 25V 0.2A / TO 18
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018252
کیفیت: 
Transistor GP BJT NPN 25V 200mA 3Pin TO 18
وضعیت موجود
18,375  تومان
1+ تعداد

17,850          
10+ 

پرفروش
دیدگاه
کد کالا  BEPC187571643307243
کیفیت: 
TIP122 Series NPN/PNP 10 0V 5 A Complimentary Darlington Transistor TO220 3
وضعیت موجود
17,220  تومان
5+ تعداد

17,115          
15+ 

16,874          
50+ 

16,695          
100+ 

16,359          
500+ 

خاص
دیدگاه
کد کالا  BEPC018436
کیفیت: 
SI N 60V 3A TO220F ISOLATED<br /> Bipolar Transistors - BJT NPN Epitaxial Sil
وضعیت موجود
16,800  تومان
1+ تعداد

16,275          
10+ 

15,750          
50+ 

15,540          
500+ 

15,225          
1000+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018497
کیفیت: 
NPN POWER TRANSISTOR 400V 4A 75W TO220<br /> SWITCHMODE SERIES
وضعیت موجود
13,125  تومان
1+ تعداد

12,863          
10+ 

12,485          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018275
کیفیت: 
NPN 10 0V 6 A Complementary Power Transistor TO220
وضعیت موجود
9,188  تومان
1+ تعداد

8,925          
20+ 

8,453          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC270251667220510
کیفیت: 
transistor 40v , 3A , npn
وضعیت موجود
3,150  تومان
1+ تعداد

3,087          
11+ 

3,056          
51+ 

3,024          
101+ 

2,993          
201+ 

2,835          
501+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018383
کیفیت: 
NPN General Purpose 40V 600mA PD 225mW / SOT23
وضعیت موجود
1,050  تومان
1+ تعداد

998          
20+ 

945          
200+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018481
کیفیت: 
Trans Gp Bjt NPN 45V 0.1A 3PIN / TO 92
وضعیت موجود
919  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018482
کیفیت: 
Trans NPN 25V 0.1A 3 PIN / TO 92
وضعیت موجود
919  تومان
10+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018381
کیفیت: 
NPN Silicon Switching Transistor 5 0V 800mA / SOT89
وضعیت موجود
919  تومان
1+ تعداد

900          
21+ 

873          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC261121661621382
کیفیت: 
ON Semi MJD44H11T4G NPN Bipolar Transistor; 8 A; 80 V; 3-Pin DPAK
-- اتمام موجودی --
منو