دسته بندی قطعات

دسته بندی ها

آخرین محصولات

11 قطعه
دیدگاه
کد کالا  BEPC260171661430002
کیفیت: 
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018366
کیفیت: 
سنسور نوری انعکاسی با خروجی ترانزیستور
وضعیت موجود
17,100  تومان
1+ تعداد

دیدگاه
کد کالا  BEPC018379
کیفیت: 
سنسور گیرنده مادون قرمز سه پین
-- اتمام موجودی --
دیدگاه
کد کالا  BEPC018376
کیفیت: 
کانتر مادون قرمز پایه کوتاه
وضعیت موجود
10,800  تومان
1+ تعداد

10,080          
10+ 

9,360          
50+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018378
کیفیت: 
سنسور گیرنده مادون قرمز سه پین
وضعیت موجود
5,040  تومان
1+ تعداد

4,500          
20+ 

4,320          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018368
کیفیت: 
سنسور گیرنده مادون قرمز سه پین
وضعیت موجود
5,040  تومان
1+ تعداد

4,500          
20+ 

4,320          
100+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018373
کیفیت: 
گیرنده 5 میل مادون قرمز مشکی رنگ
وضعیت موجود
2,160  تومان
5+ تعداد

2,117          
50+ 

2,052          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018372
کیفیت: 
فرستنده 5 میل مادون قرمز
وضعیت موجود
2,160  تومان
5+ تعداد

2,117          
50+ 

2,052          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018374
کیفیت: 
گیرنده 3 میل مادون قرمز (مشکی رنگ و شفاف)
وضعیت موجود
1,440  تومان
5+ تعداد

1,350          
50+ 

1,260          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018375
کیفیت: 
فرستنده 3 میل مادون قرمز
وضعیت موجود
1,440  تومان
5+ تعداد

1,350          
50+ 

1,260          
500+ 

دیدگاه
کد کالا  BEPC018377
کیفیت: 
کانتر مادون قرمز جاپیچ دار
-- اتمام موجودی --
منو