منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 36V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
2 2.4V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
3 33V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
4 2.7V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
5 18V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
6 24V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
7 15V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
8 10V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
NUT DRIVER HEX SCKT 5/16" 6.13"
188
9 8.2V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
10 6.2V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
11 20V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
12 6.8V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
13 7.3V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
14 5.1V دیود diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
15 30V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
16 7.5V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
17 3.6V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
18 3.3V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
19 110V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
20 5.6V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
21 12V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
22 4.7V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
23 11V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
24 27V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
188
25 S8550 ترانزیستور P_25V 0.5A, 0.625W
248
26 WHITE HG-1012 led cm5 HG-CM5W2SCXY1012-الیدی کلاهی
268
27 MPSA43 ترانزیستور N High Volt.Amp., 200V 0.1A 0.5W
TRANS NPN 200V 0.2A TO-92
288
28 C640 ترانزیستور Uni, 30V, 0,1A, 0,15W, 100MHz
288
29 MPSA42 ترانزیستور N High Volt.Amp., 300V 0.1A 0.5W
TRANS NPN 300V 0.5A TO-92
288
30 MPSA06 ترانزیستور N NF-Tr, 80V, 0,5A, 0,625W
TRANS NPN 80V 0.5A TO-92
288
31 S8050 ترانزیستور N_25V 0.5A, 0.625W
312
32 A733 ترانزیستور P Uni, 60V, 0,1A, 0,25W
316
33 WHITE HG-1012 led cm5 HG-CM5W2SCXY1012
347
34 BC557 ترانزیستور P Uni, 50V, 0,1A, 0,5W
TRANS PNP 45V 0.1A TO-92
360
35 MPS9418 ترانزیستور N NF-Tr/E, -/25V, 1,5A, 0,625W
360
36 MPSA94 ترانزیستور P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W
360
37 600V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
376
38 MPSA92 ترانزیستور Copy * P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W
TRANS PNP 300V 0.5A TO-92
376
39 MPSA92 ترانزیستور DIP-Copy * P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W
376
40 S8550 SMD ترانزیستور P_25V 0.5A, 0.625W
436
41 S8050 SMD ترانزیستور N_25V 0.5A, 0.625W
436
42 WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5W4SCYL10
656
43 MPSA92 ترانزیستور Copy * P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W
TRANS PNP 300V 0.5A TO-92
667
44 WHITE HG-DSJ led cm5 HG-CM5W2SCOED-DSJ-الیدی کلاهی
740
45 WHITE HG-DSJ led cm5 HG-CM5W2SCOED-DSJ
912
46 0.15R 5W DIP-500V-(2*60A)-70ns
1,728
47 0.15R 5W DIP-1000V-(2*60A)-70ns
2,500
48 MISC 5W
2,500
49 8.2R 5W
2,500
50 0.33R 5W
2,500
51 390R 5W
2,500
52 18R 5W
2,500
53 4.7R 5W
2,500
54 1R 5W
2,500
55 12R 5W
2,500
56 33R 5W
2,500
57 0.22R 5W
2,500
58 39R 5W
2,500
59 27R 5W
2,500
60 0.47R 5W
2,500
61 1.5R 5W
2,500
62 1.2R 5W
2,500
63 2.7R 5W
2,500
64 6.8R 5W
2,500
65 56R 5W
2,500
66 2.2R 5W
2,500
67 3.9R 5W
2,500
68 5.6R 5W
2,500
69 15R 5W
2,500
70 22R 5W
2,500
71 3.3R 5W
2,500
72 0.5R 5W
2,500
73 47R 5W
2,500
74 68R 5W
2,500
75 1.8R 5W
2,500
76 0.1R 5W
2,500
77 6.8K 5W
2,500
78 100R 5W
2,500
79 10R 5W
2,500
80 WHITE HG-3535W-12E-A led power White-110-120Lm-350mA
3,376
81 D2374 ترانزیستور PANA/S-L, 60V, 3A, 25W, 30MHz, 500/2900ns
3,592
82 TIP122 ترانزیستور DIP TO220-NPN Power Amp-100V-5A-65W-ST-MAR
TRANS NPN DARL 100V 5A TO-220
4,000
83 13005B ترانزیستور ST-SHN/DIP-TO220-NPN 400V-4A-75W
4,124
84 13005A ترانزیستور ST-SHN/DIP-TO220-NPN 400V-4A-75W
4,752
85 TIP122 ترانزیستور DIP TO220-NPN Power Amp-100V-5A-65W-ST-CHN
TRANS NPN DARL 100V 5A TO-220
6,500
86 IRF840 ترانزیستور NPN V-MOS, 500V, 8A, 125W
MOSFET N-CH 500V 8A TO-220
7,124
87 05W White 5730 led dob
7,500
88 IRF9640 ترانزیستور NPN V-MOS, 200V, 11A, 125W
MOSFET P-CH 200V 11A TO-220AB
8,124
89 IRF740 ترانزیستور NPN V-MOS, 400V, 10A, 125W
MOSFET N-CH 400V 10A TO-220
8,752
90 COB 05W White ال ای دی مختلف
10,780
91 COB 05W Warm ال ای دی مختلف
10,780
92 TIP142T ترانزیستور DIP TO247-NPN Darl Transistor, 100V 10A 125W-ST-CHN
TRANS NPN DARL 100V 10A TO-3P
13,124
93 LM380N آی سی
IC AMP AUDIO PWR 2.5W MONO 14DIP
17,248
94 WHITE CREE 5W led power
17,500
95 15W White 5730 8.5Cm led dob
22,500
96 15W Warm 2835 220V led dob DOBماژول الیدی 15وات 5730 -220ولت آفتابی
28,124
97 15W White 2835 220V led dob DOBماژول الیدی 15وات 5730 -220ولت مهتابی
28,124
98 AT89C55WD میکروکنترلر
30,000
99 R G B W WARM HG-AQUA-5W led power HG-SGRWNWB5XGH-A/10-5W
30,000
100 R G B W ZR HG-AQUA-5W led power HG-SRGBWZR5XGH-A/10-5W
30,000