منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 68K 3W
75
2 1.5K 3W
75
3 1.8K 3W
75
4 10K 3W
75
5 39K 3W
75
6 18K 3W
75
7 100K 3W
75
8 3.9K 3W
75
9 100E 3W
75
10 2.2K 3W
75
11 33k 3W
75
12 WHITE ال ای دی 3 میلیمتر Super 3m LED HG-3W4SCYY
328
13 WHITE HG-53 led cm5 53W2SC-C-40-DSJ-الیدی کلاهی مرتفع
488
14 فرستنده مادون 3م سنسور 3W3CKG-HG
624
15 WHITE HG-53 led cm5 53W2SC-C-40-DSJ
640
16 BS170 ترانزیستور NPN V-MOS, LogL, 60V, 0,3A, 0,63W
MOSFET N-CH 60V 500MA TO-92
864
17 WHITE CM8-0.3W led cm5 HG-CM8W4SCXY0.3W
1,212
18 WHITE CM8-0.3W led cm5 HG-CM8W4SCXY0.3W-الیدی کلاهی
1,500
19 WHITE 3W HCC led power
2,876
20 WARM 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
21 YELLOW 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
22 RED 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
23 WHITE 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
24 BLUE 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,000
25 PINK 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,376
26 GREEN 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
4,376
27 03W Warm 5730 led dob
4,500
28 03W White 5730 led dob
4,500
29 03W Warm 5730-mini led dob
4,500
30 BLUE 3W HG led power
5,752
31 WARM 3W HG led power
6,248
32 WHITE 3W HG led power
6,248
33 GREEN 3W HG led power
6,876
34 RED 3W HG led power
7,500
35 YELLOW 3W HG led power
9,376
36 RGB 3W HG led power HG-SRGB3XGH-A/6-3W
10,000
37 IR HG 1W/3W 850nm led power
10,000
38 01*3W led driver DARK ENERGY
10,624
39 WHITE 3W 3535 SHAHBAZ led power 3W 3V 700mA
15,000
40 UV 3W 400nm ال ای دی قدرت 395-400 nm
15,600
41 UV 3W 385nm ال ای دی قدرت 380-385 nm
15,600
42 R W UV G ZR HG-AQUA-3W led power HG-SRWVGZR5XGH-A/10-3W-10PIN
20,624
43 03*3W led driver
33,752
44 10-20*3W led driver
68,752
45 Hi-Link-12VDC-3W ماژول 220VAC TO 12.0VDC
72,500
46 C4821 ترانزیستور 30V 0.5A 1.3W
-
47 WARM 3W led power
-
48 BUZ18 ترانزیستور NPN V-MOS, 50V, 37A, 83,3W
-
49 Hi-Link-05VDC-3W ماژول 220VAC TO 5.0VDC
-
50 3.9E 3W
-
51 6.8E 3W
-
52 220E 3W
-
53 47E 3W
-
54 4.7E 3W
-
55 18E 3W
-
56 39E 3W
TELECOM FUSE KIT
-
57 15E 3W
-
58 390E 3W
-
59 560E 3W
TRANSFMR AUDIO 50/20 150/600 IMP
-
60 33E 3W
-
61 2.2E 3W
-
62 MISC 3W
-
63 82E 3W
-
64 22E 3W
-
65 68E 3W
-
66 330E 3W
-
67 150E 3W
-
68 WARM W 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
-
69 03W WW 5730 ال ای دی مختلف
-
70 03W WW 5730-mini ال ای دی مختلف
-
71 03W W 5730 ال ای دی مختلف
-