منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 0.5R R 1/2W
134
2 1.5K R 1/2W
134
3 1.8K R 1/2W
134
4 100R R 1/2W
134
5 10R R 1/2W
134
6 120R R 1/2W
134
7 12R R 1/2W
134
8 15R R 1/2W
134
9 1K R 1/2W
134
10 1M R 1/2W
134
11 2.2K R 1/2W
134
12 22R R 1/2W
134
13 270R R 1/2W
134
14 330R R 1/2W
134
15 33R R 1/2W
134
16 36K R 1/2W
134
17 4.7K R 1/2W
134
18 470K R 1/2W
134
19 47K R 1/2W
134
20 560K R 1/2W
134
21 560R R 1/2W
134
22 82R R 1/2W
134
23 36K 134
24 10UH 1/2W
328
25 A1048 P Uni, ra, 50V, 0,15A, 0,2W
328
26 220R 458
27 82R 458
28 270R 458
29 1.5K R 2W
458
30 12K R 2W
458
31 15K R 2W
458
32 18K R 2W
458
33 20R R 2W
458
34 220R R 2W
458
35 270R R 2W
458
36 3.3K R 2W
458
37 30R R 2W
458
38 33K R 2W
458
39 360R R 2W
458
40 43R R 2W
458
41 5.6K R 2W
458
42 56K R 2W
458
43 6.8K R 2W
458
44 68K R 2W
458
45 75K R 2W
458
46 82R R 2W
458
47 33K 458
48 20R 458
49 30R 458
50 3.3K 458
51 43R 458
52 360R 458
53 75K 458
54 1.5K 458
55 68K 458
56 56K 458
57 12K 458
58 18K 458
59 15K 458
60 5.6K 458
61 100R R 2W
525
62 470R 571
63 470R R 2W
-
64 47R R 2W
-
65 0.15R 5W DIP-500V-(2*60A)-70ns
1,814
66 2W08 DIP-Bridge Rectifier-2A-800V
1,970
67 BFR38 VHF/UHF-ra, 40V, 20mA, 0,2W, 1GHz
2,264
68 NUP2202W1T2G DIP-IC
4,225
69 NUP2202W1T2G آی سی
TVS DIODE 5VWM 20VC SOT363
4,225
70 24V 2C 1A رله 2 کنتاکت مخابراتی/NGH-N4078 0.2W
11,810
71 5V 2C 1A رله 2 کنتاکت مخابراتی/NGH- 0.2W
11,810
72 12V 2C 2A MEISHUO MCB-S-212-C-5 8PIN 0.2W
12,860
73 12W White 5730 8.5Cm 19,030
74 12W White 5730 8.5Cm DOB-LED
19,030
75 12W Warm 5730 220V DOB
23,625
76 12W White 2835 220V DOBماژول الیدی 12وات 5730 -220ولت مهتابی
23,625
77 12W Warm 2835 220V DOBماژول الیدی 12وات 5730 -220ولت آفتابی
23,625
78 12W Warm 5730 220V DOB-LED
23,625
79 12V 2C 1A رله 2 کنتاکت مخابراتی/NGH-N4078 0.2W
12,000
80 12W White 5730 220V led dob DOB
-
81 2.2MH-1/2W self
-
82 0.47E 0W5
-
83 8R 0W5
-
84 9.1R 0W5
-
85 1.3R 0W5
-
86 6.2R 0W5
-
87 300R 0W5
-
88 660R 0W5
-
89 1.4E 0W5
-
90 1.3E 0W5
-
91 6.2E 0W5
-
92 9.1E 0W5
-
93 660E 0W5
-
94 8E 0W5
-
95 9.1K 0W5
-
96 150E 2W
-
97 82E 2W
-
98 10E 2W
-
99 180R 2W
-
100 180E 2W
-