منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 36K 0W5
188
2 220R 0W5
200
3 10UH self 1/2W
312
4 A1048 ترانزیستور P Uni, ra, 50V, 0,15A, 0,2W
312
5 20R 2W
436
6 30R 2W
436
7 3.3K 2W
436
8 43R 2W
436
9 360R 2W
436
10 75K 2W
436
11 1.5K 2W
436
12 68K 2W
436
13 56K 2W
436
14 12K 2W
436
15 18K 2W
436
16 5.6K 2W
436
17 330R 2W
LAMP INCAND 5MM MIDG FLANGE 14V
624
18 BR 2W08 دیود DIP-Bridge Rectifier-2A-800V
1,876
19 BFR38 ترانزیستور VHF/UHF-ra, 40V, 20mA, 0,2W, 1GHz
2,156
20 NUP2202W1T2G آی سی
TVS DIODE 5VWM 20VC SOT363
4,024
21 24V 2C 1A NHG رله N4078 DC24V 2C 0.2W NHG
11,248
22 12V 2C 1A رله NGH-N4078 DC12V 2C 0.2W
11,248
23 5V 2C 1A رله N4078 DC05V 2C 0.2W NHG
11,248
24 12V 2C 2A MEISHUO رله MCB-S-212-C-5 8PIN 0.2W
12,248
25 12W White 5730 8.5Cm led dob
18,124
26 12W Warm 5730 220V led dob DOB
22,500
27 12W White 2835 220V led dob DOBماژول الیدی 12وات 5730 -220ولت مهتابی
22,500
28 12W Warm 2835 220V led dob DOBماژول الیدی 12وات 5730 -220ولت آفتابی
22,500
29 12W White 5730 220V led dob DOB
-
30 2.2MH-1/2W self
-
31 4*4*2.8 SanAce40 7.2W Jet فن
-
32 0.47E 0W5
-
33 200R 0W5
-
34 8R 0W5
-
35 9.1R 0W5
-
36 1.3R 0W5
-
37 6.2R 0W5
-
38 300R 0W5
-
39 660R 0W5
-
40 1.4E 0W5
-
41 1.3E 0W5
-
42 6.2E 0W5
-
43 9.1E 0W5
-
44 660E 0W5
-
45 8E 0W5
-
46 9.1K 0W5
-
47 MISC 0W5
-
48 12R 2W
-
49 150E 2W
-
50 2.2R 2W
-
51 2.7R 2W
-
52 82E 2W
-
53 10E 2W
-
54 180R 2W
-
55 180E 2W
-
56 1R 2W
-
57 3.3R 2W
-
58 6.8R 2W
-
59 0.56e 2W
-
60 1.2R 2W
-
61 1.8R 2W
-
62 120R 2W
-
63 18R 2W
-
64 0.5R 2W
-
65 13R 2W
-
66 820R 2W
-
67 8.2R 2W
-
68 0.15R 2W
-
69 3.9R 2W
-
70 33R 2W
-
71 27R 2W
-
72 560R 2W
-
73 39R 2W
-
74 390R 2W
-
75 0.56R 2W
-
76 24R 2W
-
77 0.22R 2W
-
78 0.68R 2W
-
79 56R 2W
-
80 680R 2W
-
81 68R 2W
-
82 0.68E 2W
-
83 270E 2W
-
84 24E 2W
-
85 20E 2W
-
86 68K 2W 2W
-
87 360E 2W
-
88 30E 2W
-
89 13E 2W
-
90 43E 2W
-
91 680E 2W
-
92 560E 2W
TRANSFMR AUDIO 50/20 150/600 IMP
-
93 820E 2W
-
94 470E 2W
-
95 120E 2W
-
96 0.33R 2W
-
97 2A-800V-2W08 diode bridge DIP-Bridge Rectifier-2W08
-
98 Bridge 2A 800V 2*2 دیود DIP-Bridge Rectifier-2W08
-
99 12W W 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف
-
100 12W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 12وات 5730 -220ولت مهتابی
-