منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 S8550 ترانزیستور P_25V 0.5A, 0.625W
248
2 MPSA06 ترانزیستور N NF-Tr, 80V, 0,5A, 0,625W
TRANS NPN 80V 0.5A TO-92
288
3 S8050 ترانزیستور N_25V 0.5A, 0.625W
312
4 A733 ترانزیستور P Uni, 60V, 0,1A, 0,25W
316
5 MPS9418 ترانزیستور N NF-Tr/E, -/25V, 1,5A, 0,625W
360
6 MPSA94 ترانزیستور P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W
360
7 MPSA92 ترانزیستور Copy * P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W
TRANS PNP 300V 0.5A TO-92
376
8 MPSA92 ترانزیستور DIP-Copy * P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W
376
9 S8550 SMD ترانزیستور P_25V 0.5A, 0.625W
436
10 S8050 SMD ترانزیستور N_25V 0.5A, 0.625W
436
11 MPSA92 ترانزیستور Copy * P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W
TRANS PNP 300V 0.5A TO-92
667
12 D2374 ترانزیستور PANA/S-L, 60V, 3A, 25W, 30MHz, 500/2900ns
3,592
13 IRF840 ترانزیستور NPN V-MOS, 500V, 8A, 125W
MOSFET N-CH 500V 8A TO-220
7,124
14 IRF9640 ترانزیستور NPN V-MOS, 200V, 11A, 125W
MOSFET P-CH 200V 11A TO-220AB
8,124
15 IRF740 ترانزیستور NPN V-MOS, 400V, 10A, 125W
MOSFET N-CH 400V 10A TO-220
8,752
16 TIP142T ترانزیستور DIP TO247-NPN Darl Transistor, 100V 10A 125W-ST-CHN
TRANS NPN DARL 100V 10A TO-3P
13,124
17 TOP223YN آی سی Dip-Offline PWM Switch, TOPSwitch®-II, 25W
31,624
18 TIP147T ترانزیستور DIP TO247-NPN Darl Transistor-100V-10A-125W
-
19 IRF640 ترانزیستور NPN V-MOS, 200V, 18A, 125W
-
20 S8550-SMD ترانزیستور P_25V 0.5A, 0.625W
-
21 S8050-SMD ترانزیستور N_25V 0.5A, 0.625W
-
22 D2374-PANA ترانزیستور S-L, 60V, 3A, 25W, 30MHz, 500/2900ns
-
23 TIP142-TO247 ترانزیستور DIP TO247-NPN Darl Transistor, 100V 10A 125W-ST-CHN
-
24 TOP223P آی سی Dip-Offline PWM Switch, TOPSwitch®-II, 25W
IC OFFLINE SWIT PWM OCP HV 8DIP
-
25 10K 25W 25W
-