منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 330K 1W
53
2 820K 1W
53
3 82K 1W
53
4 390K 1W
53
5 100E 1W
53
6 39K 1W
53
7 3.9K 1W
53
8 680K 1W
53
9 2.2M 1W
53
10 2.7K 1W
53
11 8.2K 1W
53
12 1.2K 1W
53
13 27K 1W
53
14 39K 3W
79
15 6.8M 235
16 1.4R 235
17 1.2R R 1W
235
18 1.4R R 1W
235
19 1.5R R 1W
235
20 10R R 1W
235
21 15K R 1W
235
22 1M R 1W
235
23 1R R 1W
235
24 22R R 1W
235
25 27R R 1W
235
26 3.6K R 1W
235
27 39R R 1W
235
28 4.7R R 1W
235
29 6.8M R 1W
235
30 3.6K 235
31 1M 235
32 WARM 2835-6V-1W POWER LED/SMD LED 2835
260
33 WHITE 2835-6V-1W POWER LED/SMD LED 2835
260
34 WARM 2835-6V-1W SMD LED 2835
260
35 WHITE 2835-6V-1W SMD LED 2835
260
36 120k 1W
324
37 4.3V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
38 13V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
39 4.7V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
40 12V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
41 7.5V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
42 6.8V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
43 24V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
44 15V 1W Dip-Zener Diode 1W
328
45 100R R 1W
-
46 0.47R R 1W
340
47 WARM 2835-9V-1W POWER LED/SMD LED 2835
349
48 WHITE 2835-9V-1W POWER LED/SMD LED 2835
349
49 WARM 2835-9V-1W SMD LED 2835
349
50 WHITE 2835-9V-1W SMD LED 2835
349
51 2.2V 1W Dip-Zener Diode 1W
395
52 5.1V 1W Dip-1N4733A
458
53 270K 1W
480
54 WHITE 2835 6V 1W SMD-HG-W1032S12-2835-1W 6V
722
55 WARM 2835 6V 1W SMD-HG-NW1032S12-2835-1W 6V
722
56 WARM 2835 9V 1W SMD-HG-NW1236DH12-2835-1W 9V
853
57 خط 6پ دوشاخه
878
58 WARM 1W EDISON POWER LED/
1,310
59 WHITE 1W EDISON 1,310
60 WARM 1W EDISON 1,310
61 WHITE 1W EDISON POWER LED/
1,310
62 BSS92 PNP V-MOS, LogL, 240V, 0,15A, 1W
1,810
63 BS107 NPN V-MOS, LogL, 200V, 0,13A, 1W
2,566
64 WARM 1W HCC POWER LED/
3,280
65 WARM 1W HCC 3,280
66 BLUE 1W BESAT POWER LED/
3,675
67 GREEN 1W BESAT POWER LED/
3,675
68 RED 1W BESAT POWER LED/
3,675
69 WARM 1W BESAT POWER LED/
3,675
70 WARM 1W BESAT 3,675
71 WHITE 1W BESAT POWER LED/
3,675
72 GREEN 1W BESAT 3,675
73 WHITE 1W BESAT 3,675
74 BLUE 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,675
75 2N5460 3,675
76 BLUE 1W BESAT 5
3,675
77 RED 1W BESAT 3,675
78 WARM 1W HG POWER LED/HG-SNW1XGH-D-1W
3,940
79 YELLOW 1W BESAT 3,940
80 WARM 1W HG HG-SNW1XGH-D-1W
3,940
81 YELLOW 1W BESAT POWER LED/
3,940
82 BLUE 1W HG POWER LED/HG-SB1XGH-D-1W
4,990
83 BLUE 1W HG HG-SB1XGH-D-1W
4,990
84 WHITE 1W HG HG-SW1XGH-D-1W
5,250
85 WHITE 1W HG POWER LED/HG-SW1XGH-D-1W
5,250
86 GREEN 1W HG POWER LED/HG-SG1XGH-C-1W
6,300
87 RED 1W HG-SR1XGH-C HG-SR1XGH-C-1W
6,300
88 GREEN 1W HG HG-SG1XGH-C-1W
6,300
89 YELLOW 1W HG HG-SY1XGH-C-1W
7,875
90 YELLOW 1W HG POWER LED/HG-SY1XGH-C-1W
7,875
91 LED DRIVER 1*1W درایور پاور الیدی 1W
7,875
92 LED DRIVER 1-3*1W درایور پاور الیدی 1 تا 3 وات 12 ولت/
7,875
93 LED DRIVER 2*1W درایور پاور الیدی 2 در یک وات
7,875
94 IR HG 1W/3W 850nm POWER LED/
10,500
95 IR HG 1W/3W 850nm 10,500
96 LED DRIVER 4-7*1W درایور پاور الیدی 4 تا 7 در 1 وات/DARK ENERGY
18,375
97 LED DRIVER 7*1W درایور پاور الیدی 7 در 1 وات
18,375
98 LED DRIVER 8-12*1W درایور پاور الیدی 8 تا 12 در 1 وات
22,310
99 LED DRIVER 13-21*1W درایور پاور الیدی 13 تا 21 در 1 وات/DARK ENERGY
32,810
100 LED DRIVER 10-60*1W درایور پاور الیدی 10 تا 60 در 1 وات/ایرانی
45,704