منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 330K 1W
50
2 820K 1W
50
3 100K 1W
50
4 82K 1W
50
5 3.3K 1W
50
6 390K 1W
50
7 100E 1W
50
8 39K 1W
50
9 33K 1W
50
10 3.9K 1W
50
11 150K 1W
50
12 680K 1W
50
13 2.2M 1W
50
14 2.7K 1W
50
15 1.5K 1W
50
16 8.2K 1W
50
17 6.8K 1W
50
18 56K 1W
50
19 47K 1W
50
20 18K 1W
50
21 560K 1W
50
22 1.2K 1W
50
23 10K 1W
50
24 5.6K 1W
50
25 12K 1W
50
26 470K 1W
50
27 27K 1W
50
28 22K 1W
50
29 6.8M 1W
224
30 1.4R 1W
224
31 3.6K 1W
224
32 1M 1W
224
33 4.7K 1W
248
34 220K 1W
264
35 1K 1W
309
36 120k 1W
309
37 4.3V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
38 13V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
39 4.7V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
40 12V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
41 7.5V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
42 6.8V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
43 24V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
44 15V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
312
45 2.2V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
376
46 5.1V 1W دیود diode zener
436
47 270K 1W
457
48 WHITE 2835 6V 1W led power SMD-HG-W1032S12-2835-1W 6V
688
49 WARM 2835 6V 1W led power SMD-HG-NW1032S12-2835-1W 6V
688
50 WARM 2835 9V 1W led power SMD-HG-NW1236DH12-2835-1W 9V
812
51 WHITE 2835 9V 1W led power SMD-HG-W1236DH12-2835-1W 9V
812
52 WHITE 1W EDISON led power
1,248
53 WARM 1W EDISON led power
1,248
54 BSS92 ترانزیستور PNP V-MOS, LogL, 240V, 0,15A, 1W
1,724
55 BS107 ترانزیستور NPN V-MOS, LogL, 200V, 0,13A, 1W
2,444
56 WARM 1W HCC led power
2,588
57 WARM 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
58 GREEN 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
59 WHITE 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
60 BLUE 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
61 2N5460 ترانزیستور
JFET P-CH 40V 0.31W TO-92
3,500
62 RED 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,500
63 YELLOW 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,752
64 WARM 1W HG led power HG-SNW1XGH-D-1W
3,752
65 PINK 1W BESAT ال ای دی قدرت led power
3,752
66 BLUE 1W HG led power HG-SB1XGH-D-1W
4,752
67 WHITE 1W HG led power HG-SW1XGH-D-1W
5,000
68 RED 1W HG-SR1XGH-C led power HG-SR1XGH-C-1W
6,000
69 GREEN 1W HG led power HG-SG1XGH-C-1W
6,000
70 YELLOW 1W HG led power HG-SY1XGH-C-1W
7,500
71 02*1W led driver
7,500
72 01*1W led driver
7,500
73 01-3*1W 12V led driver
7,500
74 01-3*1W I-Light led driver جعبه نارنجی
8,752
75 01-3*1W led driver DARK ENERGY
8,752
76 IR HG 1W/3W 850nm led power
10,000
77 04-7*1W led driver DARK ENERGY
12,500
78 07*1W led driver
12,500
79 08-12*1W led driver
18,752
80 13-21*1W led driver DARK ENERGY
31,248
81 08-12*1W IP GLT led driver ساخت خط طلایی IP دار
31,248
82 13-18*1W IP GLT led driver ساخت خط طلایی IP دار
43,752
83 24-36*1W led driver
50,000
84 24-36*1W I Light led driver جعبه نارنجی
50,000
85 13-21*1W درایور
50,000
86 10-60*1W led driver
52,500
87 18-24*1W IP GLT led driver ساخت خط طلایی IP دار
56,248
88 24-36*1W IP GLT led driver ساخت خط طلایی IP دار
68,752
89 12 CH ABc231WP-NT90-Wall-E كيت گيرنده کیت 3 در 4 کانال با رله . قیمت هر بلوک 1600000 ریال
650,000
90 0.56e 1W
-
91 18-36*1W led driver DARK ENERGY
-
92 05*1W I-Light led driver جعبه نارنجی
-
93 8.2V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
-
94 75V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
-
95 3V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
-
96 47V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
-
97 36V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
-
98 33V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
-
99 4.2V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
-
100 18V 1W diode zener Dip-Zener Diode 1W
-