منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 0.5R R 1/2W
134
2 1.5K R 1/2W
134
3 1.8K R 1/2W
134
4 100R R 1/2W
134
5 10R R 1/2W
134
6 120R R 1/2W
134
7 12R R 1/2W
134
8 15R R 1/2W
134
9 1K R 1/2W
134
10 1M R 1/2W
134
11 2.2K R 1/2W
134
12 22R R 1/2W
134
13 270R R 1/2W
134
14 330R R 1/2W
134
15 33R R 1/2W
134
16 36K R 1/2W
134
17 4.7K R 1/2W
134
18 470K R 1/2W
134
19 47K R 1/2W
134
20 560K R 1/2W
134
21 560R R 1/2W
134
22 82R R 1/2W
134
23 36K 134
24 WHITE 2835-3V-0.5W POWER LED/SMD LED 2835
176
25 WHITE 2835-3V-0.5W SMD LED 2835
176
26 200V Dip-Zener Diode 0.5W
197
27 36V Dip-Zener Diode 0.5W
197
28 2.4V Dip-Zener Diode 0.5W
197
29 33V Dip-Zener Diode 0.5W
197
30 2.7V Dip-Zener Diode 0.5W
197
31 18V Dip-Zener Diode 0.5W
197
32 24V Dip-Zener Diode 0.5W
197
33 15V Dip-Zener Diode 0.5W
197
34 10V Dip-Zener Diode 0.5W
NUT DRIVER HEX SCKT 5/16" 6.13"
197
35 8.2V Dip-Zener Diode 0.5W
197
36 6.2V Dip-Zener Diode 0.5W
197
37 20V Dip-Zener Diode 0.5W
197
38 6.8V Dip-Zener Diode 0.5W
197
39 7.3V Dip-Zener Diode 0.5W
197
40 5.1V Dip-Zener Diode 0.5W
197
41 30V Dip-Zener Diode 0.5W
197
42 7.5V Dip-Zener Diode 0.5W
197
43 3.6V Dip-Zener Diode 0.5W
197
44 3.3V Dip-Zener Diode 0.5W
197
45 110V Dip-Zener Diode 0.5W
197
46 5.6V Dip-Zener Diode 0.5W
197
47 12V Dip-Zener Diode 0.5W
197
48 4.7V Dip-Zener Diode 0.5W
197
49 11V Dip-Zener Diode 0.5W
197
50 27V Dip-Zener Diode 0.5W
197
51 WARM 2835-3V-0.5W POWER LED/SMD LED 2835
260
52 WARM 2835-3V-0.5W SMD LED 2835
260
53 MPSA43 N High Volt.Amp., 200V 0.1A 0.5W
TRANS NPN 200V 0.2A TO-92
302
54 MPSA42 N High Volt.Amp., 300V 0.1A 0.5W
TRANS NPN 300V 0.5A TO-92
302
55 600V Dip-Zener Diode 0.5W
395
56 13V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
-
57 47V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
-
58 4V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
-
59 82V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
-
60 39v diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
-
61 4.3V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
-
62 9.1V Dip-Zener Diode 0.5W
-
63 3V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
-
64 3.9V diode zener Dip-Zener Diode 0.5W
-
65 16V Dip-Zener Diode 0.5W
-
66 0.47E 0W5
-
67 8R 0W5
-
68 9.1R 0W5
-
69 1.3R 0W5
-
70 6.2R 0W5
-
71 300R 0W5
-
72 660R 0W5
-
73 1.4E 0W5
-
74 1.3E 0W5
-
75 6.2E 0W5
-
76 9.1E 0W5
-
77 660E 0W5
-
78 8E 0W5
-
79 9.1K 0W5
-
80 W WHITE 2835 6V 0.5W ال ای دی قدرت
-
81 W WHITE 2835 9V 0.5W ال ای دی قدرت
-
82 WHITE 2835 9V 0.5W ال ای دی قدرت
-
83 WHITE 2835 6V 0.5W ال ای دی قدرت
-