منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 چسب سیلیکون 704 کافوتر چسب سیلیکون 45 گرمی - 2019
16,997
2 خمیر آلفا 30 گرمی سیلیکون
26,250
3 خمیر آلفا 30 گرمی 26,250
4 جوهر گرافیت-پلیمر آلفا سی 100 42,000
5 خمیر آلفا 200 گرمی سیلیکون
94,500
6 خمیر آلفا 200 گرمی 94,500
7 جوهر نقره-پلیمر آلفا سی 300 164,060
8 خمیر سیلیکون کافوتر 60 گرمی تاریخ تا 2021
27,000
9 خمیر آلفا 1000 گرمی سيليكون
-
10 خمیر فلاکس سرنگی آلفا اف 350 متفرقه
-
11 FLUX F200 15cc متفرقه
-
12 خمیر سولدر ماسک متفرقه
-
13 خمیر فلاکس متفرقه
-
14 خمیر آلمانی 50 گرمی silicone
-
15 خمیر فلاکس 100 گرمی بست متفرقه
-
16 خمیر نقره ‍CP300 آلفا متفرقه
-