منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 M1*40 Pin Header 1*40 Male-2.54mm
1,344
2 MR1*40 Pin Header 1*40 Male-2.54mm
1,512
3 F1*40 Pin Header 1*40 Female-2.54mm
1,995
4 FR1*40 Pin Header 1*40 Female-2.54mm
1,999
5 M1*40 Pin Header 1*40 Male-2.54mm-21mm
2,499
6 M1*40 Pin Header 1*40 Male-2.0mm
2,499
7 M1*40 Pin Header 1*40 Male-2.54mm-27mm
2,848
8 M2*40 Pin Header 2*40 Male-2.54mm
3,003
9 MR1*40 Pin Header 1*40 Male-R/A-2.0mm
3,499
10 FR2*40 Pin Header 2*40 Female R/A-2.54mm
3,503
11 F2*40 Pin Header 2*40 Female-2.54mm
3,940
12 MR1*40 Pin Header 2*40 Male-2.54mm-21mm
4,200
13 MR2*40 Pin Header 2*40 Male R/A-2.54mm
4,200
14 FR1*40 Pin Header 1*40 Female-R/A-2.0mm
4,998
15 F1*40 Pin Header 1*40 Female-2.0mm
6,972
16 F1*40 پین هدر نظامی مادگی
9,996
17 M1*40 پین هدر نظامی نری
11,970