منو
نماینده رسمی فروش ال ای دی های سن یانگ (HG) در ایران
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
501 62256 آی سی
11,550
502 500K کلیدولوم بزرگ کلید ولوم بزرگ
12,373
503 1.5K BIG ولوم معمولی بزرگ
20,627
504 10K BIG ولوم معمولی بزرگ
20,627
505 1K BIG ولوم معمولی بزرگ
20,627
506 25K BIG ولوم معمولی بزرگ
20,627
507 4.7K BIG ولوم معمولی بزرگ
20,627
508 47k BIG ولوم معمولی بزرگ
20,627
509 50K BIG ولوم معمولی بزرگ
20,627
510 74HC154N آی سی
21,120
511 100K JAPAN ولوم ژاپنی
24,750
512 10K Japan ولوم ژاپنی
24,750
513 500K JAPAN ولوم ژاپنی
24,750
514 500R JAPAN ولوم ژاپنی
24,750
515 24C256 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
25,472
516 TDA2030 آی سی Power audio amplifier 14W-ST ORIG
29,427
517 2.5K CHINA ولوم سیمی چيني ABW1
37,127
518 27C1001 آی سی
38,500
519 24V 1C 16A HRM2H رله
41,360
520 12V 1C 16A HRM2H رله
48,400
521 13-21*1W درایور
55,000
522 مولتی ترن کوچک تمام فلز سرولوم مولتي ترن فلزي
58,665
523 RGB 12A IR درایور
63,316
524 L297 آی سی ORIGINAL-MALAYSIA
66,000
525 100K CHINA ولوم مولتی ترن
68,750
526 10K CHINA ولوم مولتی ترن
68,750
527 1K CHINA ولوم مولتی ترن
68,750
528 20K CHINA ولوم مولتی ترن
68,750
529 2K CHINA ولوم مولتی ترن
68,750
530 50K CHINA ولوم مولتی ترن
68,750
531 5K CHINA ولوم مولتی ترن
68,750
532 RGB 12A RF Small درایور RF 12A Driver for RGB leds
70,127
533 01*30W درایور
85,250
534 12V 3A منبع تغذیه
90,750
535 12V 3.3A Sumsung منبع تغذیه
92,127
536 SW 12V 06A GLT 1001 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
173,333
537 SW 12V 5A 60W GOLD منبع تغذیه 1 سال ضمانت
192,500
538 5K MICROFIRE ولوم مولتی ترن
199,373
539 SW 12V 10A منبع تغذیه
220,000
540 SW 12V 10A Mini منبع تغذیه
220,000
541 10K BLACK ولوم مولتی ترن
220,000
542 10K VISHAY ولوم مولتی ترن
220,000
543 1K BLACK ولوم مولتی ترن
220,000
544 1K VISHAY ولوم مولتی ترن
220,000
545 20K BLACK ولوم مولتی ترن
220,000
546 20K VISHAY ولوم مولتی ترن
220,000
547 2K BLACK ولوم مولتی ترن
220,000
548 50K BLACK ولوم مولتی ترن
220,000
549 50K VISHAY ولوم مولتی ترن
220,000
550 5K BLACK ولوم مولتی ترن
220,000
551 SW 12V 8.3A 100W GOLD منبع تغذیه 1 سال ضمانت
233,750
552 SW 12V 16.6A 200W GOLD منبع تغذیه 1 سال ضمانت
261,250
553 SW 12V 20A + FAN منبع تغذیه
297,000
554 SW 12V 10A GLT 1002 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
320,000
555 SW 24V 5A GLT 1007 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
343,750
556 SW 12V 16.5A GLT 1009 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
373,333
557 SW 12V 20A GLT 1003 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
373,333
558 SW 12V 42A HG منبع تغذیه
434,500
559 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
660,000
560 SW 24V 20A منبع تغذیه
764,210
561 0.27R 5W
-
562 R 100E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
-
563 5K کلیدولوم ولوم
-
564 10K کلیدولوم ولوم
-
565 1K کلیدولوم ولوم دوبل
-
566 4.7K-1% 0W25
-
567 120R-1% 0W25
-
568 R 0E 1206 نصب سطحی SMD 5% Resistor 1206
-
569 02A-SMD-1206 فیوز smd
-
570 20A-F-G-20MM فیوز
-
571 05A-F-G-20MM فیوز
-
572 630mA-F-20MM فیوز
-
573 15A-F-G-30MM فیوز
-
574 10A-F-G-20MM فیوز
-
575 200mA-F-20MM فیوز
-
576 20A-F-30MM فیوز
-
577 0.47E 0W5
-
578 R 5.6E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
579 R 3.3E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
580 R 27E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
581 R 22E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
582 R 33E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
583 R 2.2E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
584 R 1E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
585 R 330E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
586 R 18E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
587 R 220E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
588 R 68E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
589 R 560E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
590 R 56E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
591 R 6.8E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
592 R 47E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
593 R 8.2E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
594 R 820E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
595 R 82E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
596 R 680E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
597 R 0E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
598 R 39E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
599 R 4.7E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-
600 R 470E 0805 نصب سطحی SMD 5% Resistor 0805
-