منو
نماینده رسمی فروش ال ای دی های سن یانگ (HG) در ایران
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
401 390R 2,750
402 1R 2,750
403 12R 2,750
404 33R 2,750
405 0.22R 2,750
406 39R 2,750
407 27R 2,750
408 1.5R 2,750
409 1.2R 2,750
410 2.7R 2,750
411 6.8R 2,750
412 56R 2,750
413 2.2R 2,750
414 5.6R 2,750
415 22R 2,750
416 3.3R 2,750
417 0.5R 2,750
418 47R 2,750
419 68R 2,750
420 04A-F-G-20MM 2,750
421 0.1R R 5W
2,750
422 0.22R R 5W
2,750
423 0.33R R 5W
2,750
424 0.5R R 5W
2,750
425 1.2R R 5W
2,750
426 1.5R R 5W
2,750
427 1.8R R 5W
2,750
428 100R R 5W
2,750
429 10R R 5W
2,750
430 12R R 5W
2,750
431 1R R 5W
2,750
432 2.2R R 5W
2,750
433 2.7R R 5W
2,750
434 22R R 5W
2,750
435 27R R 5W
2,750
436 3.3R R 5W
2,750
437 33R R 5W
2,750
438 390R R 5W
2,750
439 39R R 5W
2,750
440 47R R 5W
2,750
441 1.8R 2,750
442 5.6R R 5W
2,750
443 56R R 5W
2,750
444 6.8K R 5W
2,750
445 6.8R R 5W
2,750
446 68R R 5W
2,750
447 8.2R R 5W
2,750
448 MISC R 5W
2,750
449 06.3A-F-G-20MM 2,750
450 0.1R 2,750
451 6.8K 2,750
452 100R 2,750
453 10R 2,750
454 XH-4PIN+30Cm Wire ترمینال
2,768
455 0.15R DIP-1000V-(2*60A)-70ns
2,798
456 0.15R R 5W
2,798
457 XH-5PIN+30Cm Wire ترمینال
3,458
458 LM393N آی سی
3,784
459 100K ولوم معمولی
4,127
460 100R ولوم معمولی
4,127
461 1K ولوم معمولی
4,127
462 1M ولوم معمولی
4,127
463 200K ولوم معمولی
4,127
464 20K ولوم معمولی
4,127
465 220K ولوم معمولی
4,127
466 22K ولوم معمولی
4,127
467 250K ولوم معمولی
4,127
468 25K ولوم معمولی
4,127
469 500K ولوم معمولی
4,127
470 500R ولوم معمولی
4,127
471 50K ولوم معمولی
4,127
472 5K ولوم معمولی
4,127
473 A17 خارجی سر ولوم
4,127
474 500K ولوم معمولی
4,127
475 50K ولوم معمولی
4,127
476 5K 4,127
477 MAX232N آی سی TI
IC DUAL EIA-232 DRVR/RCVR 16-DIP
4,136
478 10K ولوم معمولی
4,167
479 پیچی A01 سر ولوم
4,400
480 BT8031-2S آی سی
4,673
481 BT66-PR آی سی
4,673
482 330R 4,814
483 330R R 17W
4,814
484 A27 خارجی سر ولوم
4,814
485 KA7500B آی سی SEC-COPY
IC REG CTRLR PWM 16-DIP
5,227
486 10K-6pin ولوم دوبل 6پین
5,557
487 100E ولوم
6,464
488 100K-6Pin ولوم دوبل 6پین
6,873
489 20K-6Pin ولوم دوبل 6پین
6,873
490 2K-6pin ولوم دوبل 6پین
6,873
491 50K-6Pin ولوم دوبل 6پین
6,873
492 5K-6Pin ولوم دوبل 6پین
6,873
493 KA7500B آی سی Fairchild
IC REG CTRLR PWM 16-DIP
6,890
494 500K کلیدولوم کلید ولوم کوچک
7,564
495 پیچی A04 سر ولوم
8,250
496 6N136 اوپتوترانزیستور
8,615
497 پیچی A05 سر ولوم
8,936
498 TDA2030 آی سی Power audio amplifier 14W COPY - ST
8,963
499 DS1307 آی سی Malaysia
IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-DIP
9,214
500 AT29C040 آی سی
10,586