منو
نماینده رسمی فروش ال ای دی های سن یانگ (HG) در ایران
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
301 03A-SMD-1206 Smd/Fuse
893
302 05A-SMD-1206 Smd/Fuse
893
303 01A-SMD-1206 smd
893
304 05A-SMD-1206 smd
893
305 03A-SMD-1206 smd
893
306 خط 6پ دوشاخه
920
307 01A-F-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
1,100
308 100E پتانسيومتر
1,100
309 100K پتانسيومتر
1,100
310 10K پتانسيومتر
1,100
311 1K پتانسيومتر
1,100
312 1M پتانسيومتر
1,100
313 2.2K پتانسيومتر
1,100
314 2.5K پتانسيومتر
1,100
315 200E پتانسيومتر
1,100
316 200K پتانسيومتر
1,100
317 220E پتانسيومتر
1,100
318 01A-F-12mm 1,100
319 220K پتانسيومتر
1,100
320 22K پتانسيومتر ايستاده
1,100
321 300E پتانسيومتر
1,100
322 330E پتانسيومتر
1,100
323 4.7K پتانسيومتر
1,100
324 500E پتانسيومتر
1,100
325 500K پتانسيومتر
1,100
326 50K پتانسيومتر
1,100
327 5K پتانسيومتر
1,100
328 XH-2PIN+30Cm Wire ترمینال
1,228
329 NE555 آی سی COPY
1,232
330 20K پتانسيومتر
1,236
331 معمولی سر ولوم
1,373
332 معمولی پلاک دار سر ولوم
1,373
333 500R پتانسیومتر
1,514
334 500R ان تی سی
1,514
335 02A-F-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
1,857
336 02A-F-12mm 1,857
337 02A-T-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
1,870
338 03A-T-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
1,870
339 02A-T-12mm 1,870
340 03A-T-12mm 1,870
341 0.15R 5W DIP-500V-(2*60A)-70ns
1,901
342 2.2K WP پتانسيومتر/ضد آب
1,927
343 100K SMD پتانسيومتر SMD
2,064
344 50K SMD پتانسيومتر SMD
2,064
345 XH-3PIN+30Cm Wire ترمینال
2,072
346 3K ARRAY 2,200
347 470R ARRAY 2,200
348 4.7K ARRAY 2,200
349 220R ARRAY 2,200
350 220K ARRAY 2,200
351 22K ARRAY 2,200
352 47K ARRAY 2,200
353 2.2K ARRAY 2,200
354 1.2K ARRAY 2,200
355 100R ARRAY 2,200
356 1K ARRAY 2,200
357 6.8K ARRAY 2,200
358 3.3K ARRAY 2,200
359 1M ARRAY 2,200
360 10K ARRAY 2,200
361 100K ARRAY 2,200
362 33K ARRAY 2,200
363 330R ARRAY 2,200
364 1.2K ARRAY R ARRAY
2,200
365 100K ARRAY R ARRAY
2,200
366 100R ARRAY R ARRAY
2,200
367 10K ARRAY R ARRAY
2,200
368 1K ARRAY R ARRAY
2,200
369 1M ARRAY R ARRAY
2,200
370 2.2K ARRAY R ARRAY
2,200
371 220K ARRAY R ARRAY
2,200
372 220R ARRAY R ARRAY
2,200
373 22K ARRAY R ARRAY
2,200
374 3.3K ARRAY R ARRAY
2,200
375 330R ARRAY R ARRAY
2,200
376 33K ARRAY R ARRAY
2,200
377 3K ARRAY R ARRAY
2,200
378 4.7K ARRAY R ARRAY
2,200
379 470R ARRAY R ARRAY
2,200
380 47K ARRAY R ARRAY
2,200
381 6.8K ARRAY R ARRAY
2,200
382 100R R 4W
2,473
383 4.7R R 4W سیمی
2,473
384 24C08 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
2,614
385 78M05 SMD آی سی
2,640
386 18R 2,662
387 4.7R 2,662
388 0.47R 2,662
389 3.9R 2,662
390 15R 2,662
391 0.47R R 5W
2,662
392 15R R 5W
2,662
393 18R R 5W
2,662
394 3.9R R 5W
2,662
395 4.7R R 5W
2,662
396 MISC 2,750
397 04A-F-G-20MM Dip/فیوز گچی 20 میل
2,750
398 06.3A-F-G-20MM Dip/فیوز گچی 20 میل
2,750
399 8.2R 2,750
400 0.33R 2,750