منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 01A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
395
2 02A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
395
3 03.15A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
395
4 03A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
395
5 04A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
395
6 05A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
395
7 06A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
395
8 07A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
395
9 08A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
395
10 10A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
395
11 15A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
395
12 20A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
395
13 500mA-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
395
14 03A-F-20MM 395
15 08A-F-20MM 395
16 07A-F-20MM 395
17 04A-F-20MM 395
18 500mA-F-20MM 395
19 10A-F-20MM 395
20 05A-F-20MM 395
21 06A-F-20MM 395
22 15A-F-20MM 395
23 20A-F-20MM 395
24 02A-F-20MM 395
25 03.15A-F-20MM 395
26 01A-F-20MM 395
27 04A-F-30mm Dip/فیوز شیشه ای 30 میل
655
28 04A-F-30mm بزرگ
655
29 01A-SMD-1206 Smd/Fuse
853
30 03A-SMD-1206 Smd/Fuse
853
31 05A-SMD-1206 Smd/Fuse
853
32 01A-SMD-1206 smd
853
33 05A-SMD-1206 smd
853
34 03A-SMD-1206 smd
853
35 01A-F-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
1,050
36 01A-F-12mm 1,050
37 02A-F-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
1,772
38 02A-F-12mm 1,772
39 02A-T-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
1,785
40 03A-T-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
1,785
41 02A-T-12mm 1,785
42 03A-T-12mm 1,785
43 78M05 SMD آی سی
2,520
44 04A-F-G-20MM Dip/فیوز گچی 20 میل
2,625
45 06.3A-F-G-20MM Dip/فیوز گچی 20 میل
2,625
46 04A-F-G-20MM 2,625
47 06.3A-F-G-20MM 2,625
48 MAX232N آی سی TI
IC DUAL EIA-232 DRVR/RCVR 16-DIP
3,948
49 74HC154N آی سی
20,160
50 13-21*1W درایور
52,500
51 RGB 12A IR درایور
60,438
52 RGB 12A RF Small درایور RF 12A Driver for RGB leds
66,940
53 01*30W درایور
81,375
54 02A-SMD-1206 فیوز smd
-
55 20A-F-G-20MM فیوز
-
56 05A-F-G-20MM فیوز
-
57 630mA-F-20MM فیوز
-
58 15A-F-G-30MM فیوز
-
59 10A-F-G-20MM فیوز
-
60 200mA-F-20MM فیوز
-
61 20A-F-30MM فیوز
-