منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 100E پتانسيومتر
1,050
2 100K پتانسيومتر
1,050
3 10K پتانسيومتر
1,050
4 1K پتانسيومتر
1,050
5 1M پتانسيومتر
1,050
6 2.2K پتانسيومتر
1,050
7 2.5K پتانسيومتر
1,050
8 200E پتانسيومتر
1,050
9 200K پتانسيومتر
1,050
10 220K پتانسيومتر
1,050
11 22K پتانسيومتر ايستاده
1,050
12 300E پتانسيومتر
1,050
13 4.7K پتانسيومتر
1,050
14 500E پتانسيومتر
1,050
15 500K پتانسيومتر
1,050
16 50K پتانسيومتر
1,050
17 5K پتانسيومتر
1,050
18 20K پتانسيومتر
1,180
19 2.2K WP پتانسيومتر/ضد آب
1,840
20 100K SMD پتانسيومتر SMD
1,970
21 50K SMD پتانسيومتر SMD
1,970
22 100K 3296
3,280
23 10K 3296
3,280
24 1K 3296
3,280
25 1M 3296
3,280
26 20K 3296
3,280
27 500K 3296
3,280
28 500R 3296
3,280
29 50K 3296
3,280
30 5K 3296
3,280
31 100K ولوم معمولی
3,940
32 100R ولوم معمولی
3,940
33 1K ولوم معمولی
3,940
34 1M ولوم معمولی
3,940
35 200K ولوم معمولی
3,940
36 20K ولوم معمولی
3,940
37 220K ولوم معمولی
3,940
38 22K ولوم معمولی
3,940
39 250K ولوم معمولی
3,940
40 25K ولوم معمولی
3,940
41 500K ولوم معمولی
3,940
42 500R ولوم معمولی
3,940
43 500K ولوم معمولی
3,940
44 50K ولوم معمولی
3,940
45 5K 3,940
46 10K ولوم معمولی
3,977
47 پیچی A01 سر ولوم
4,200
48 10K-6pin ولوم دوبل 6پین
5,305
49 100K-6Pin ولوم دوبل 6پین
6,560
50 20K-6Pin ولوم دوبل 6پین
6,560
51 2K-6pin ولوم دوبل 6پین
6,560
52 50K-6Pin ولوم دوبل
6,560
53 5K-6Pin ولوم دوبل
6,560
54 پیچی A04 سر ولوم
7,875
55 پیچی A05 سر ولوم
8,530
56 1.5K BIG ولوم معمولی بزرگ
19,690
57 10K BIG ولوم معمولی بزرگ
19,690
58 1K BIG ولوم معمولی بزرگ
19,690
59 25K BIG ولوم معمولی بزرگ
19,690
60 47k BIG ولوم معمولی بزرگ
19,690
61 50K BIG ولوم معمولی بزرگ
19,690
62 100K JAPAN ولوم ژاپنی
23,625
63 10K Japan ولوم ژاپنی
23,625
64 500K JAPAN ولوم ژاپنی
23,625
65 500R JAPAN ولوم ژاپنی
23,625
66 10K ولوم سیمی چینی دسته بلند
32,760
67 1K ولوم سیمی چینی دسته بلند
32,760
68 2.5K ولوم سیمی چینی دسته بلند
32,760
69 20K ولوم سیمی چینی دسته بلند
32,760
70 5K ولوم سیمی چینی دسته بلند
32,760
71 100K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
72 10K ولوم مولتی ترن BOURNS چینی
65,625
73 1K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
74 20K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
75 2K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
76 50K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
77 5K ولوم مولتی ترن BOURNS چینی
65,625
78 5K MICROFIRE ولوم مولتی ترن
190,310
79 10K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
80 10K VISHAY ولوم مولتی ترن
210,000
81 1K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
82 1K VISHAY ولوم مولتی ترن
210,000
83 20K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
84 20K VISHAY ولوم مولتی ترن
210,000
85 2K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
86 50K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
87 50K VISHAY ولوم مولتی ترن
210,000
88 5K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
89 10K ولوم سیمی آلمانی دسته بلند
266,280
90 1K ولوم سیمی آلمانی دسته بلند
-
91 5K ولوم سیمی آلمانی دسته بلند
266,280
92 معمولی سر ولوم پلاستیکی مخروطی
1,250
93 5K ولوم معمولی 5K-مارک رفا
3,400