منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 چیپس هیت سینک تخت متفرقه
395
2 چیپس هیت سینک پره ای متفرقه
525
3 تراشه ای U هیت سینک
920
4 تراشه ای U 920
5 تراشه ای کوچک هیت سینک
1,180
6 تراشه ای کوچک 1,180
7 تراشه ای متوسط هیت سینک
1,575
8 تراشه ای متوسط 1,575
9 تراشه ای بزرگ هیت سینک
3,280
10 تراشه ای بزرگ 3,280
11 شاخ گوزنی کوچک3.5سانتی متری 4,595
12 شاخ گوزنی کوچک3.5سانتی متری هیت سینک
4,595
13 طلق مات هیت سینک کوچک متفرقه
4,725
14 طلق مات هیت سینک کوچک 4,725
15 طلق مات هیت سینک شاخه ای متفرقه
4,918
16 طلق مات هیت سینک شاخه ای 4,918
17 قابلمه ای هیت سینک
5,250
18 قابلمه ای 5,250
19 الیدی شاخه ای پره ای هیت سینک/پره دار 4014/ضخیم
7,875
20 الیدی نواری پره ای هیت سینک
12,218
21 WARM-144TP2835 LED BAR/الیدی شاخه ای 1 متری+هیت سینک+رزین
31,500
22 WARM-144TP2835-220V-Asmbly LED BAR/الیدی شاخه ای 1 متری+هیت سینک
31,500
23 250A THYRISTOR-به همراه هیت سینک کوچک
85,310
24 250A به همراه هیت سینک کوچک
85,310
25 250A تریستور به همراه هیت سینک بزرگ
91,875
26 250A- THYRISTOR-به همراه هیت سینک بزرگ
91,875
27 250A- به همراه هیت سینک بزرگ
91,875
28 شمش ناودانی هیت سینک/MG265
170,625
29 شمش ناودانی MG265
170,625
30 شمش شاخ گوزنی بزرگ هیت سینک
328,125
31 شمش شاخ گوزنی بزرگ 328,125
32 الیدی نواری ذوزنقه هیت سینک
-
33 شاخ گوزنی کوچک 5 سانتی متری هیت سینک
-
34 الیدی نواری ضخیم پهن هیت سینک
-
35 شمش شانه ای بزرگ هیت سینک
-
36 شمش شاخ گوزنی کوچک هیت سینک
-
37 الیدی نواری هیت سینک ساده نازک
-
38 شمش تراشه ای هیت سینک
-
39 بست فلزی هیت سینک پره ای متفرقه
-
40 هیت سینک دابل متفرقه
-
41 طلق شفاف هیت سینک شاخه ای متفرقه برای هیت سینکهای پره ای
-
42 طلق شفاف هیت سینک شاخه ای various
-
43 دوبل هیت سینک
-
44 طلق مات هیت سینک کوچک متفرقه
-
45 هت سینگ 10سانتی هیت سینک هز سانت هزار تومان
-