منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 چیپس هیت سینک تخت متفرقه
376
2 چیپس هیت سینک پره ای متفرقه
500
3 تراشه ای U هیت سینک
876
4 تراشه ای کوچک هیت سینک
1,124
5 تراشه ای متوسط هیت سینک
1,500
6 تراشه ای بزرگ هیت سینک
3,124
7 شاخ گوزنی کوچک3.5سانتی متری هیت سینک
4,376
8 طلق مات هیت سینک کوچک متفرقه
4,500
9 طلق شفاف هیت سینک شاخه ای متفرقه برای هیت سینکهای پره ای
5,000
10 طلق مات هیت سینک شاخه ای متفرقه برای هیت سینکهای پره ای
5,000
11 طلق مات هیت سینک شاخه ای various
5,000
12 قابلمه ای هیت سینک
5,000
13 طلق شفاف هیت سینک شاخه ای various
5,000
14 الیدی نواری پره ای هیت سینک پره دار 4014
7,500
15 الیدی نواری پره ای هیت سینک
11,636
16 الیدی نواری دوبل هیت سینک همراه با طلق و 2 تا چیپس
31,248
17 250A تریستور به همراه هیت سینک کوچک
81,248
18 250A تریستور به همراه هیت سینک بزرگ
87,500
19 شمش ناودانی هیت سینک MG265
162,500
20 شمش شاخ گوزنی بزرگ هیت سینک
312,500
21 الیدی نواری ذوزنقه هیت سینک
-
22 شاخ گوزنی کوچک 5 سانتی متری هیت سینک
-
23 الیدی نواری ضخیم پهن هیت سینک
-
24 شمش شانه ای بزرگ هیت سینک
-
25 شمش شاخ گوزنی کوچک هیت سینک
-
26 الیدی نواری هیت سینک ساده نازک
-
27 شمش تراشه ای هیت سینک
-
28 بست فلزی هیت سینک پره ای متفرقه
-
29 هیت سینک دابل متفرقه
-
30 دوبل هیت سینک
-
31 طلق مات هیت سینک کوچک متفرقه
-
32 هت سینگ 10سانتی هیت سینک هز سانت هزار تومان
-
33 250A- تریستور به همراه هیت سینک بزرگ
-