منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 ER 28*28 هسته فریت ferriet core
7,500
2 2*05 هسته فریت
-
3 2*07 هسته فریت
-
4 2*05 هسته فریت p
-
5 2*08 هسته فریت
-
6 2*07 هسته فریت p
-
7 2*10 هسته فریت
-
8 2*08 هسته فریت p
-
9 2*13 هسته فریت
-
10 2*10 هسته فریت p
-
11 2*13 هسته فریت p
-
12 2*17 هسته فریت p
-
13 2*20 هسته فریت p
-
14 2*25 هسته فریت p
-