منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 40106 سیموس
-
2 4066-SMD سیموس
-
3 4051-SMD سیموس
-
4 4093 سیموس INTEGRAL
POST BINDING STD HEAD 10/32 RED
-
5 4016 سیموس
3/4" X 15YD 12 RLS/CS
-
6 4015 سیموس
CONTAINER COND ROUND W/LID 3.81"
-
7 4014 سیموس
CONTAINER COND ROUND W/LID 4.06"
-
8 4035 سیموس
-
9 4012 سیموس
CONTAINER COND ROUND W/LID 3.38"
-
10 40174 سیموس
-
11 40108 سیموس
-
12 40107 سیموس
-
13 40105 سیموس
-
14 4023 سیموس
CARD CARRIER 2.5X3.5X1.7 W/LID
-
15 4527 سیموس
FUSE HLDR CARTRIDGE 250V 5A PCB
-
16 4034 سیموس
50 MHZ DUAL CH PULSE GENERATOR
-
17 4033 سیموس
50 MHZ PULSE GENERATOR
-
18 4031 سیموس
MS2 HAND CRIMP UNIT
-
19 4029 سیموس
-
20 40161 سیموس
-
21 4024 سیموس
CARD CARRIER 7X3.5X1 WITH LID
-
22 4022 سیموس
CARD CARRIER 3.3X1.9X.5 W/LID
-
23 4021 سیموس
CONTAINER HINGED 2.88X1.19X 0.5"
-
24 4019 سیموس
-
25 4018 سیموس
-
26 4006 سیموس
COMPONENT STORAGE PLSTC 10.6X6.6
-
27 4025 سیموس
CONTAINER HINGED 7 X 5 X 0.5"
-
28 4568 سیموس
-
29 4558-14PIN سیموس
-
30 4557 سیموس
-
31 4530 سیموس
FUSE BLOCK CARTRIDGE CHASSIS MNT
-
32 40103 سیموس
-
33 4532 سیموس
BUSS FUSEBLOCK
-
34 4539 سیموس
-
35 4556 سیموس
-
36 4541 سیموس
-
37 4585 سیموس
-
38 4531 سیموس
BUSS FUSEBLOCK
-
39 40175 سیموس
-
40 4002 سیموس
SWITCH PUSH SPST-NC 1A 115V
-
41 4001 سیموس
SWITCH PUSH SPST-NO 1A 115V
-
42 4528 سیموس
FUSE BLOCK CARTRIDGE CHASSIS MNT
-
43 4529 سیموس
FUSE BLOCK CARTRIDGE CHASSIS MNT
-
44 4581 سیموس
-
45 4520 سیموس
FUSE BLOCK CART 250V 30A CHASSIS
-
46 40101 سیموس
-
47 4076 سیموس
FUNCTION GENERTR 50MHZ ARBITRARY
-
48 4086 سیموس
FUNCTION GENERATOR DDS 80MHZ
-
49 4085 سیموس
FUNCTION GENERATOR DDS 40MHZ
-
50 4082 سیموس
COLLECTION TUBE FOR DSV80
-
51 4036 سیموس
-
52 4078 سیموس
FUNCTION GENERATOR 25MHZ DL CHNL
-
53 4073 سیموس
-
54 4093-INTEGRAL سیموس
-
55 4071 سیموس
GEN WAVEFORM 31.5MHZ W/SOFTWARE
-
56 4070 سیموس
-
57 4518 سیموس
-
58 4081 سیموس
-
59 40992 سیموس
-
60 4503 سیموس
-
61 40H155 سیموس
-
62 4502 سیموس
-
63 4075 سیموس
FUNCTION GENERATOR 25MHZ ARBTRRY
-
64 4099 سیموس
-
65 4098 سیموس
-
66 4521 سیموس
-
67 4017 سیموس TTL IC-4-bit Dec. Up Counter, Dec
-
68 4048 سیموس
-
69 4042 سیموس
-
70 4041 سیموس
-
71 4077 سیموس
-
72 4068 سیموس
-
73 4039 سیموس
MS2 MARKING PEN
-
74 4046 سیموس
-
75 4043 سیموس
BNC MALE-2 CONDUCTOR PHONE JACK
-
76 4519 سیموس
-
77 4053 سیموس
FUNCTION GENERATOR 10MHZ SWEEP
-
78 4066 سیموس
-
79 4054 سیموس
FUNCTION GENERATOR 25MHZ SWEEP
-
80 4063 سیموس
CONDUCTIVE TRAY ESD SAFE 16"
-
81 4038 سیموس
-
82 4558-08PIN-SMD سیموس
-
83 4093-ST سیموس
-
84 4558-08PIN سیموس
-
85 4553 سیموس
-
86 4511 سیموس
BANANA PLUG WITH #6-32X.63"
-
87 MC14512CP سیموس
-
88 4512 سیموس MC14512CP
B-PLUG 8-32 X 5/8 10/PKG
-
89 4047 سیموس
BUSS FUSEBLOCK
-
90 4060 سیموس
CONN QC TAB 0.205
-
91 4027 سیموس
-
92 4069 سیموس
-
93 4067 سیموس
-