منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 PK030S آی جی بی تی IGBT
12,936
2 GT25J101 آی جی بی تی
14,376
3 STGW38IH130D آی جی بی تی
IGBT 1300V 63A 250W TO247
24,724
4 G40N60A4 آی جی بی تی
28,032
5 BUP313 آی جی بی تی
28,752
6 G20N100D2 آی جی بی تی
28,752
7 Fgh60N60Sfd آی جی بی تی FGH60N60SFDTU COPY
35,624
8 25N120NDA آی جی بی تی
40,000
9 40N60C3D آی جی بی تی
43,752
10 40QR21 آی جی بی تی IGBT-Toshiba
50,000
11 G60N90 آی جی بی تی
71,876
12 SKM100GB128D آی جی بی تی
129,376
13 BSM100GB120DN2 آی جی بی تی
150,936
14 SKM300GB123D آی جی بی تی SEMIKRON
233,592
15 SKM400GAR124D آی جی بی تی SEMIKRON
237,188
16 SKM300GB12T4 آی جی بی تی
553,752
17 2MBI75N-120 آی جی بی تی FUJI-USED
575,000
18 MG100J2YS1 آی جی بی تی
1,078,124
19 2MBI150-120 آی جی بی تی
1,800,000
20 QM50DY-2H آی جی بی تی
-
21 BSM50GD120DN2 آی جی بی تی
-
22 BSM75GB120DN2 آی جی بی تی
-
23 6DI100A-050 آی جی بی تی
-
24 MG400-J1-US41 آی جی بی تی IGBT 400A 600V
-
25 6MBI15GS-060 آی جی بی تی
-
26 SKM75GB128D-SEMIKRON آی جی بی تی
-
27 BSM75GB160D آی جی بی تی
-
28 SKN500-14 آی جی بی تی
-
29 MG100Q2YSJ آی جی بی تی
-
30 7MBR25SA-120 آی جی بی تی 25A 1200V
-
31 K40T120 آی جی بی تی
-
32 BSM300GA120DN11 آی جی بی تی
-
33 2MB200NB120-FUJI-U آی جی بی تی
-
34 1MBH60D100 آی جی بی تی
-
35 6DI100A060 آی جی بی تی
-
36 DSEC 60-06B آی جی بی تی
-
37 VUO82-16-IXYS آی جی بی تی IXYS
-
38 VUO110-16N07 آی جی بی تی
-
39 30N60C3D آی جی بی تی
-
40 2MBI175N-120 آی جی بی تی
-
41 QM75E3Y-2H آی جی بی تی
-
42 QM30E3Y-2H آی جی بی تی
-
43 CM200DY-24H آی جی بی تی
IGBT MOD DUAL 1200V 200A H SER
-
44 QM75DY-H-53AK1 آی جی بی تی
-
45 SKM150GAH123D0K آی جی بی تی
-
46 2MBI100U4A-125-50 آی جی بی تی
-
47 SKM150GB123D آی جی بی تی
-
48 SKM200GB123D آی جی بی تی
-
49 FGH40N60SMD-Original آی جی بی تی
-
50 SKM75GB128D آی جی بی تی SEMIKRON
-
51 2MB200NB120 آی جی بی تی FUJI-U
-
52 FGH40N60SMD آی جی بی تی Original
-
53 Fgh60N60Sfd-Copy آی جی بی تی FGH60N60SFDTU
-
54 40QR21--Toshiba آی جی بی تی IGBT
-
55 2MBI75N120-FUJI-U آی جی بی تی
-
56 2MBI75N120 آی جی بی تی FUJI-USED
-