منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 1N4448 DIP-Silicon diode-SS, 100V, 0,2A, <4pF(0V),<4ns
DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35
122
2 1N4148-SMT Dip Diode 1n4148 مارک SMT چین
130
3 1N4148 SMD Dip Diode LL4148 مارک سیمتک چین
160
4 M7 SMD-Gen, uni, Rectifier, 1000V, 1A, (TOSHIBA)=1N4007
172
5 C945 SMD 2SC945CR-CJ-SMD
197
6 1N4148-PH DIP Silicon diode مارک فیلیپس تایوان
197
7 C945 BJT-NPN-60V 100mA -FSC-COPY
210
8 C1815 Copy - Uni, 60V, 0,15A, 0,4W
223
9 1N4007 B/-DIP-General Rectifier, 1000V, 1A good
223
10 RGP15J DIP-Fast Recovery Rectifier, 600V, 1.5A
227
11 RGP10J DIP-Fast Recovery Rectifier, 600V, 1A
DIODE GEN PURP 600V 1A DO41
227
12 FR152 DIP-Gl Rectifier, 100V, 1,5A
256
13 S8550 P_25V 0.5A, 0.625W
260
14 2N3904 DIP-NS-COPY
260
15 SS34 SMD SMD-Schottky-Gl, 40V, 3A, Uf<0,475V(3A) 1N5822
260
16 FR153 DIP-Gl Rectifier, 200V, 1,5A
273
17 BC547 COPY
277
18 C3622 302
19 FR157 DIP-Gl Rectifier, 1000V, 1,5A
302
20 C36 NF/S, 20V, 0,4A, 0,14W
302
21 C2551 302
22 BF422 302
23 BF421 302
24 C2310 302
25 C1187 302
26 C4367 302
27 C454 302
28 C3384 302
29 C3197 TV-ZF, 30V, 0,05A, 660MHz
302
30 C2120 302
31 C3203 302
32 C2901 302
33 C6001 302
34 C1008 302
35 C710 302
36 C732 302
37 C57 302
38 1N5819-SS14 SMD SMD-Schottky-Gl, 40V, 1A, Uf<0,6V(1A)
302
39 2N5401 302
40 2N5551 302
41 C1317 302
42 C2201 302
43 C184 302
44 C2407 302
45 C900 302
46 C838 302
47 BC337 45V 0.5A copy
TRANS NPN 45V 0.8A TO-92
302
48 C1763 302
49 C1906 CDIL
302
50 C1740 302
51 C1960 302
52 C2002 302
53 D734 302
54 C2008 302
55 C2320 302
56 C1359 302
57 MPSA43 N High Volt.Amp., 200V 0.1A 0.5W
TRANS NPN 200V 0.2A TO-92
302
58 C1331 302
59 C640 Uni, 30V, 0,1A, 0,15W, 100MHz
302
60 MPSA13 302
61 C2216 302
62 C1398 302
63 MPSA42 N High Volt.Amp., 300V 0.1A 0.5W
TRANS NPN 300V 0.5A TO-92
302
64 C144 302
65 C1685 302
66 MPSA06 N NF-Tr, 80V, 0,5A, 0,625W
TRANS NPN 80V 0.5A TO-92
302
67 K427 302
68 D1920 302
69 SF826 302
70 C945 ترانزیستور BJT-NPN-60V 100mA
302
71 S9022 328
72 S9015 328
73 S9014 328
74 S9013 328
75 2N2222A پلاستیکی COPY
328
76 A1005 328
77 A1979 328
78 A1980 328
79 2N3417 328
80 A1015 P Uni, 50V, 0,15A, 0,4W
328
81 A1048 P Uni, ra, 50V, 0,15A, 0,2W
328
82 A1091 328
83 A1198 328
84 A124 328
85 A1267 328
86 A1320 328
87 A1376 328
88 A1767 328
89 A1783 328
90 2N8051 328
91 Varicap-Varector Varicap/Varector
328
92 2N5061 تریستور
SCR 0.8A 60V TO-92
328
93 2N5064 تریستور
SCR 0.8A 200V TO-92
328
94 S9012 Original
328
95 KSP92 =MPSA92
328
96 1N4007 MIC//DIP-General Rectifier, 1000V, 1A-Good
328
97 1N4007 ZG/DIP-General Rectifier, 1000V, 1A-Good
328
98 TL731 FSC
328
99 S8050 N_25V 0.5A, 0.625W
328
100 2N5061 THYRISTOR
328