منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 STM8S003F3P6-TR میکروکنترلر ORIGINAL-PHILIPIN
6,876
2 STM8S003F3P6 میکروکنترلر ORIGINAL-CHN
10,624
3 STM32F030C6T6 میکروکنترلر MALAYSIA ORIGINAL
11,500
4 AT89S51 میکروکنترلر
12,248
5 STM32F031G4U6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 16KB FLASH 28UFQFN
12,500
6 ATTINY13A-AU میکروکنترلر SMD 8PIN 8-bit AVR ORIGINAL TAIWAN
12,500
7 STM8S003F3P6-TR میکروکنترلر
13,000
8 ATTINY13A-AU میکروکنترلر SMD SSUR 8-bit AVR Microcontroller 1K Bytes ISP Flash-ORIGINAL
13,376
9 AT89C2051 میکروکنترلر DIP 24PI
15,000
10 AT89C51PLCC میکروکنترلر
15,000
11 ATTINY13A-PU میکروکنترلر DIP SOIC 8-bit AVR Microcontroller 1K Bytes ISP Flash-ORIGINAL
IC MCU 8BIT 1KB FLASH 8DIP
15,852
12 STM32F051K6U6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32UFQFN
16,248
13 STM32F030K6T6 میکروکنترلر MALAYSIA ORIGINAL
16,248
14 ATTINY13A-PU میکروکنترلر DIP 8PIN 8-bit AVR ORIGINAL TAIWAN
16,248
15 STM8S003F3P6 میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP
18,000
16 AT89C51RB2 میکروکنترلر DIP PLCC
18,752
17 PIC16C712 میکروکنترلر
18,752
18 PIC16C57 میکروکنترلر
18,752
19 STM32F031F6P6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 32K FLASH 20TSSOP
18,752
20 STM32F031K6U6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32UFQFN
18,752
21 STM32F030C6T6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 32K FLASH 48LQFP
19,428
22 STM32F030R8T6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 64K FLASH 64LQFP
19,500
23 STM32F070CBT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP
-
24 STM32L051K8U6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 32UFQFPN
20,924
25 ATTINY85-PU میکروکنترلر DIP 8PIN 8-bit AVR ORIGINAL TAIWAN
21,248
26 ATTINY26-PU میکروکنترلر DIP 8PIN 8-bit AVR ORIGINAL TAIWAN
21,248
27 STM32F072C8T6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP
21,248
28 STM32F042F6P6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 16KB FLASH 20TSSOP
21,248
29 STM32F100R8T6B میکروکنترلر
MCU 32BIT 64K FLASH 64LQFP
22,248
30 STM32F100C8T6 میکروکنترلر
23,376
31 ATMEGA8A-AU Original Thailand
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32TQFP
23,600
32 PIC16F628 میکروکنترلر
23,752
33 STM32F031K4U6TR میکروکنترلر
24,124
34 ATMEGA8A-PU Original Taiwan
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP
25,000
35 AT89C51SND1C-IL میکروکنترلر TQFP
25,000
36 STM32F103C8T6 میکروکنترلر MALAYSIA ORIGINAL
26,248
37 STM32F051R8T6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP
26,248
38 STM32F302C8T6 میکروکنترلر
IC MCU M4 64KB FLASH 48LQFP
27,500
39 AT89C51RD2 میکروکنترلر DIP PLCC
27,500
40 ATMEGA8535L-PU میکروکنترلر DIP-ORIGINAL-TAIWAN
27,500
41 STM32F100C4T6B میکروکنترلر
MCU 32BIT ARM 16K FLASH 48LQFP
27,500
42 STM32F103CBT6 میکروکنترلر
MCU ARM 128K FLASH/TIMER
-
43 ATMEGA88A-PU میکروکنترلر DIP-ORIGINAL-TAIWAN
28,752
44 STM32L051K8T6 میکروکنترلر
IC MCU 64KB FLASH 32MHZ 32LQFP
28,752
45 STM32F042C6T6 میکروکنترلر
MCU 32BIT 32KB FLASH 48LQFP
29,376
46 STM32F105RBT6 میکروکنترلر
MCU ARM 128KB FLASH MEM 64-LQFP
-
47 AT89C55WD میکروکنترلر
30,000
48 ATMEGA16L-AU میکروکنترلر
31,248
49 STM32F100RBT6 میکروکنترلر Malaysia
31,248
50 STM32F072RBT6 میکروکنترلر
31,248
51 STM32F030RCT6 میکروکنترلر
31,248
52 AT89C2051 میکروکنترلر 24PI
33,000
53 STM32L152R8T6A میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP
33,752
54 STM32F091RCT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP
35,000
55 STM32F103T8U6 میکروکنترلر
MCU ARM 32BIT 64K FLASH 36VFQFPN
35,000
56 ATTINY26-PU میکروکنترلر
35,000
57 ATMEGA16A-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44TQFP
35,000
58 STM32F401RCT6 میکروکنترلر
IC MCU ARM M4 32BIT RISC 64LQFP
36,248
59 ATTINY85-PU میکروکنترلر
36,248
60 STM32F101C8T6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP
36,248
61 STM32F103C6T6A میکروکنترلر
MCU ARM 32BIT 32K FLASH 48LQFP
36,248
62 ATMEGA328-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32TQFP
37,500
63 STM32F103RET6 میکروکنترلر
MCU ARM 512KB FLASH MEM 64-LQFP
-
64 PIC18F452-SMD میکروکنترلر TQFP
40,000
65 STM32F100V8T6B میکروکنترلر
MCU 32BIT 64K FLASH 100LQFP
40,000
66 STM32L151CBU6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48QFPN
40,624
67 STM32F103CBU6 میکروکنترلر
MCU ARM 32BIT 48-UFQFPN
40,624
68 STM32F105RCT6 میکروکنترلر
MCU ARM 256KB FLASH MEM 64-LQFP
-
69 ATMEGA328-PU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28DIP
41,248
70 ATMEGA32A-AU میکروکنترلر SMD-ORIGINAL-TAIWAN
41,248
71 STM32F100VBT6B میکروکنترلر
MCU 32BIT 128K FLASH 100LQFP
41,248
72 STM32F100VCT6B میکروکنترلر
MCU ARM 32BIT 256K FLASH 100LQFP
42,500
73 PIC16F877A میکروکنترلر
43,752
74 STM32F103C8T6 میکروکنترلر Malaysia
MCU ARM 64KB FLASH MEM 48-LQFP
43,752
75 STM32F401RET6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LQFP
43,752
76 STM32F303CBT6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 128K FLASH 48LQFP
44,500
77 STM32F101CBT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP
45,876
78 STM32F101R8T6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP
46,248
79 STM32F101VBT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLSH 100LQFP
46,876
80 PIC16F876A میکروکنترلر
47,500
81 PIC16F873A میکروکنترلر
47,500
82 STM32F412RET6 میکروکنترلر
47,500
83 ATMEGA16A-PU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 40DIP
47,500
84 STM32F205VET6 میکروکنترلر
MCU ARM 512KB FLASH 100LQFP
50,000
85 STM32F303RCT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP
50,000
86 STM32F103VET6 میکروکنترلر
MCU ARM 512KB FLASH MEM 100-LQFP
50,624
87 STM32F101RBT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP
51,248
88 STM32F101VCT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP
51,248
89 ATMEGA64A-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 64KB FLASH 64TQFP
52,500
90 STM32F107RCT6 میکروکنترلر
MCU ARM 256KB FLASH MEM 64-LQFP
52,500
91 STM32F103V8T6 میکروکنترلر
MCU ARM 64KB FLASH MEM 100-LQFP
55,000
92 STM32F411RET6 میکروکنترلر
IC MCU 512KB FLASH DSP 64LQFP
56,248
93 ATMEGA32A-PU میکروکنترلر DIP-ORIGINAL-TAIWAN
56,248
94 STM32F302CCT6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 256K FLASH 48LQFP
57,500
95 STM32F411VET6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100LQFP
58,752
96 STM32F205RBT6 میکروکنترلر
MCU ARM 128KB FLASH 64LQFP
60,000
97 STM32F103ZET6 میکروکنترلر MALAYSIA ORIGINAL
62,500
98 STM32F207VCT6 میکروکنترلر
MCU ARM 256KB FLASH 100LQFP
65,000
99 STM32F100RBT6 میکروکنترلر
-
100 STM32F207VET6 میکروکنترلر
MCU ARM 512KB FLASH 100LQFP
67,500