منو
توجه : ساعت کار سایت مطابق با ساعت کار فروشگاه می باشد.از ساعت 9 الی 17 بصورت یکسره
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 74LS32 تی تی ال
4,595
2 74LS682 تی تی ال
4,595
3 74LS466 تی تی ال
4,595
4 74LS221 تی تی ال
4,595
5 74LS280 تی تی ال
4,595
6 74LS1020 تی تی ال
4,595
7 74LS09 تی تی ال
4,595
8 74LS1035 تی تی ال
4,595
9 74LS53 تی تی ال
4,725
10 74LS00 تی تی ال
4,725
11 74LS107 تی تی ال
4,725
12 74LS96 تی تی ال
4,725
13 74HC77 تی تی ال
4,855
14 74HC161 تی تی ال
4,855
15 74HC153 تی تی ال
4,855
16 74HC02 تی تی ال
DIE GATE NOR QUAD 2INPUT
4,855
17 74HC453 تی تی ال
4,855
18 74HC257 تی تی ال
4,855
19 74HC244 تی تی ال
5,905
20 74HC238 تی تی ال
5,905
21 74HC138 تی تی ال
6,166
22 74HC186 تی تی ال
6,170
23 74LS90 تی تی ال
8,660
24 LCR VICTOR VC88 مولتیمتر
-