منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 100K 3296
3,280
2 10K 3296
3,280
3 1K 3296
3,280
4 1M 3296
3,280
5 20K 3296
3,280
6 500K 3296
3,280
7 500R 3296
3,280
8 50K 3296
3,280
9 5K 3296
3,280
10 100K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
11 10K ولوم مولتی ترن BOURNS چینی
65,625
12 1K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
13 20K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
14 2K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
15 50K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
16 5K ولوم مولتی ترن BOURNS چینی
65,625
17 5K MICROFIRE ولوم مولتی ترن
190,310
18 10K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
19 10K VISHAY ولوم مولتی ترن
210,000
20 1K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
21 1K VISHAY ولوم مولتی ترن
210,000
22 20K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
23 20K VISHAY ولوم مولتی ترن
210,000
24 2K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
25 50K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
26 50K VISHAY ولوم مولتی ترن
210,000
27 5K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000