منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 100E پتانسيومتر
1,050
2 100K پتانسيومتر
1,050
3 10K پتانسيومتر
1,050
4 1K پتانسيومتر
1,050
5 1M پتانسيومتر
1,050
6 2.2K پتانسيومتر
1,050
7 2.5K پتانسيومتر
1,050
8 200E پتانسيومتر
1,050
9 200K پتانسيومتر
1,050
10 220K پتانسيومتر
1,050
11 22K پتانسيومتر ايستاده
1,050
12 300E پتانسيومتر
1,050
13 4.7K پتانسيومتر
1,050
14 500E پتانسيومتر
1,050
15 500K پتانسيومتر
1,050
16 50K پتانسيومتر
1,050
17 5K پتانسيومتر
1,050
18 20K پتانسيومتر
1,180
19 2.2K WP پتانسيومتر/ضد آب
1,840
20 100K SMD پتانسيومتر SMD
1,970
21 10K SMD پتانسيومتر SMD
1,970
22 50K SMD پتانسيومتر SMD
1,970
23 100K 3296
3,280
24 10K 3296
3,280
25 1K 3296
3,280
26 1M 3296
3,280
27 20K 3296
3,280
28 500K 3296
3,280
29 500R 3296
3,280
30 50K 3296
3,280
31 5K 3296
3,280
32 100K ولوم معمولی
3,940
33 100R ولوم معمولی
3,940
34 1K ولوم معمولی
3,940
35 1M ولوم معمولی
3,940
36 200K ولوم معمولی
3,940
37 20K ولوم معمولی
3,940
38 220K ولوم معمولی
3,940
39 22K ولوم معمولی
3,940
40 250K ولوم معمولی
3,940
41 25K ولوم معمولی
3,940
42 500K ولوم معمولی
3,940
43 500R ولوم معمولی
3,940
44 500K ولوم معمولی
3,940
45 50K ولوم معمولی
3,940
46 5K 3,940
47 10K ولوم معمولی
3,977
48 پیچی A01 سر ولوم
4,200
49 100K-6Pin ولوم دوبل 6پین
6,560
50 10K-6pin ولوم دوبل 6پین
6,560
51 20K-6Pin ولوم دوبل 6پین
6,560
52 2K-6pin ولوم دوبل 6پین
6,560
53 50K-6Pin ولوم دوبل
6,560
54 5K-6Pin ولوم دوبل
6,560
55 پیچی A04 سر ولوم
7,875
56 پیچی A05 سر ولوم
8,530
57 1.5K BIG ولوم معمولی بزرگ
19,690
58 10K BIG ولوم معمولی بزرگ
19,690
59 1K BIG ولوم معمولی بزرگ
19,690
60 25K BIG ولوم معمولی بزرگ
19,690
61 47k BIG ولوم معمولی بزرگ
19,690
62 50K BIG ولوم معمولی بزرگ
19,690
63 100K JAPAN ولوم ژاپنی
23,625
64 10K Japan ولوم ژاپنی
23,625
65 500K JAPAN ولوم ژاپنی
23,625
66 500R JAPAN ولوم ژاپنی
23,625
67 10K ولوم سیمی چینی دسته بلند
32,760
68 1K ولوم سیمی چینی دسته بلند
32,760
69 2.5K ولوم سیمی چینی دسته بلند
32,760
70 20K ولوم سیمی چینی دسته بلند
32,760
71 5K ولوم سیمی چینی دسته بلند
32,760
72 100K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
73 10K ولوم مولتی ترن BOURNS چینی
65,625
74 1K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
75 20K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
76 2K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
77 50K CHINA ولوم مولتی ترن
65,625
78 5K ولوم مولتی ترن BOURNS چینی
65,625
79 5K MICROFIRE ولوم مولتی ترن
190,310
80 10K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
81 10K VISHAY ولوم مولتی ترن
210,000
82 1K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
83 1K VISHAY ولوم مولتی ترن
210,000
84 20K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
85 20K VISHAY ولوم مولتی ترن
210,000
86 2K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
87 50K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
88 50K VISHAY ولوم مولتی ترن
210,000
89 5K BLACK ولوم مولتی ترن
210,000
90 10K ولوم سیمی آلمانی دسته بلند
266,280
91 1K ولوم سیمی آلمانی دسته بلند
-
92 5K ولوم سیمی آلمانی دسته بلند
266,280
93 سرولوم پلاستیکی سر ولوم پلاستیکی مخروطی
1,250
94 5K ولوم معمولی 5K-مارک رفا
3,400