منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 پین فیوز متفرقه
328
2 01A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
3 02A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
4 03.15A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
5 03A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
6 04A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
7 05A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
8 06A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
9 07A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
10 08A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
11 10A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
12 15A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
13 20A-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
14 500mA-F-20MM Dip/فیوز شیشه ای 20 میل
420
15 04A-F-30mm Dip/فیوز شیشه ای 30 میل
655
16 04A-F-30mm بزرگ
655
17 01A-SMD-1206 Smd/فیوز 1 آمپر 1206
853
18 03A-SMD-1206 Smd/فیوز 3 آمپر 1206
853
19 05A-SMD-1206 Smd/فیوز 5 آمپر 1206
853
20 01A-F-12mm 1,050
21 04A-F-30mm فیوز
1,145
22 02A-F-12mm 1,772
23 02A-T-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
1,785
24 03A-T-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
1,785
25 02A-T-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل تاخیری
1,785
26 03A-T-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل تاخیری
1,785
27 جافیوزی درب دار ترک متفرقه
2,230
28 04A-F-G-20MM Dip/فیوز سرامیکی 20 میل آلمانی
2,625
29 06.3A-F-G-20MM Dip/فیوز سرامیکی 20 میل آلمانی
2,625
30 جافیوزی سماوری کوچک درجه یک
4,990
31 فیوز حرارتی 120 درجه متفرقه
5,250
32 فیوز حرارتی 142 درجه متفرقه
5,250
33 فیوز حرارتی 192 درجه متفرقه
5,250
34 فیوز حرارتی 216 درجه متفرقه
5,250
35 فیوز حرارتی 240 درجه متفرقه
5,250
36 فیوز حرارتی 70 درجه متفرقه
5,250
37 فیوز حرارتی 73 درجه متفرقه
5,250
38 فیوز حرارتی 90 درجه متفرقه
5,250
39 02A-SMD-1206 Smd/فیوز 2 آمپر 1206
-
40 IIجافیوزی سماوری کوچک متفرقه
-
41 01A-F-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
-
42 جافیوزی درب دار چینی متفرقه
-
43 02A-F-12mm Dip/فیوز شیشه ای 12 میل
-