منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 100NF خازن مولتی لایر 50 ولت
189
2 5.6NF-SMD-0805 خازن مولتی لایر 50 ولت - نصب سطحی
260
3 6.8NF-SMD-0805 خازن مولتی لایر 50 ولت - نصب سطحی
260
4 8.2NF-SMD-0805 خازن مولتی لایر 50 ولت - نصب سطحی
260
5 100NF-SMD-1206-II خازن مولتی لایر 50 ولت - نصب سطحی درجه 2
290
6 100NF مقاومتی خازن مولتی لایر 50 ولت خوابیده
294
7 100NF-SMD-805-II خازن مولتی لایر 50 ولت - نصب سطحی
311
8 100NF خازن مولتی لایر 50 ولت دو چیپ
328
9 100NF-SMD-1206 خازن مولتی لایر 50 ولت - نصب سطحی درجه 1
328
10 220PF-DIP خازن مولتی لایر 50 ولت
328
11 470NF-SMD-1206 خازن مولتی لایر 50 ولت - نصب سطحی
328
12 47NF-DIP خازن مولتی لایر 50 ولت
328
13 47PF-DIP خازن مولتی لایر 50 ولت
328
14 68NF-DIP خازن مولتی لایر 50 ولت
328