منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 1.5NF-50V خازن عدسی 50 ولتی
59
2 18PF-50V خازن عدسی 50 ولتی
197
3 820PF-50V خازن عدسی 50 ولتی
197
4 180PF-50V خازن عدسی 50 ولتی
197
5 120PF-50V خازن عدسی 50 ولتی
197
6 10PF-50V خازن عدسی 50 ولتی
197
7 8PF-50V خازن عدسی 50 ولتی
197
8 100NF-50V خازن عدسی 50 ولتی
197
9 270PF-50V خازن عدسی 50 ولتی
197
10 330PF-50V خازن عدسی 50 ولتی
197
11 220PF-50V خازن عدسی 50 ولتی
197
12 680PF-50V خازن عدسی 50 ولتی
197
13 10nf-100v خازن پلی استر
395
14 180PF-2000V خازن عدسی 2000 ولتی
790
15 10nf-1000v خازن عدسی 1000 ولتی
1,050
16 04A-F-G-20MM Dip/فیوز سرامیکی 20 میل آلمانی
2,625
17 06.3A-F-G-20MM Dip/فیوز سرامیکی 20 میل آلمانی
2,625
18 180PF-500V c ceramic خازن عدسی 500 ولتی
-