منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 5D-7-NTC 525
2 1K-NTC THERMISTOR
525
3 5D-7-NTC THERMISTOR
525
4 1K-NTC 525
5 5K-NTC THERMISTOR
655
6 5K-NTC 655
7 100E-NTC THERMISTOR
722
8 100E-NTC 722
9 500E-NTC 790
10 10K-NTC THERMISTOR
790
11 500E-NTC THERMISTOR
790
12 10K-NTC 790
13 10E-NTC 1,445
14 10E-NTC THERMISTOR
1,445
15 500R ان تی سی
1,445
16 10D-7-NTC thermistor
-
17 مختلف ptc
-
18 47D15-NTC thermistor
-
19 10D9-NTC thermistor
-
20 10D-9-NTC thermistor
-
21 100k-NTC thermistor
-
22 8D9-NTC thermistor
-
23 PTC 3PIN متفرقه
-