منو
توجه : ساعات کار جدید از 8:30 الی 18 می باشد
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 فلاکس جامد متفرقه
3,280
2 فلاکس جامد 3,280
3 چینی Ya Xun 10g روغن لحیم
13,125
4 FLUX P100 1Lit 39,375
5 روان کننده خمیر قلع متفرقه
-
6 50g SEP سیم قلع 0.8 چيني
49,997
7 100g Active سیم قلع 0.8 چيني 100 گرمي
64,999
8 پروسکیت تایوانی روغن لحیم
69,972
9 آلمانی 50 گرمی آبی-استانول روغن لحیم
72,190
10 آلمانی 50 گرمی زرد-آمازان روغن لحیم
72,190
11 آلمانی 50 گرمی زرد-آمازان 72,190
12 آلمانی 50 گرمی آبی-استانول 72,190
13 100g SEP سیم قلع 0.8 چين
89,998
14 250g ACTIVE II سیم قلع 0.8 چيني 250 گرميدرجه2
139,999
15 250g SEP سیم قلع 0.8 چين
210,000
16 250g Yikst سیم قلع 0.8 درجه یک چینی
-
17 250g ELECTROLOY سیم قلع 0.8 درجه يك سنگاپور
239,996
18 50g ACTIVE سیم قلع 0.8 چيني 50 گرمي
35,000
19 50g BEHINEX سیم قلع 0.8 درجه يك بهينكس ايران
50,000
20 100g TASSOL 0.75 سیم قلع 0.75 ساخت تركيه 100 گرمي
80,000
21 100g ASAHI-IRAN سیم قلع 0.8 ايراني
90,000
22 100g BEHINEX سیم قلع 0.8 درجه يك بهينكس ايران
90,000
23 100g ASAHI سیم قلع 0.8 اصلي ساخت مالزي
120,000
24 250g ACTIVE سیم قلع 0.8 چيني 250 گرمي درجه يك
160,000
25 250g ASAHI IRAN سیم قلع 0.8 ايراني
210,000
26 250g TASSOL سیم قلع 0.75 ساخت تركيه 250 گرمي
210,000
27 250g BEHINEX سیم قلع 0.8 درجه يك بهينكس ايران
210,000
28 250g RX70 سیم قلع 1.0 درجه يك
240,000
29 250g ASAHI سیم قلع 0.8 اصلي ساخت مالزي
270,000
30 Solder Bar ARIA شمش قلع درجه یک آریا سولدر
520,000
31 خمیر قلع ITEX 500 گرمی
650,000
32 100g ASAHI 0.4 سیم قلع 0.4 اصلي ساخت مالزي
-
33 Solder Bar Magma شمش قلع درجه یک ماگما
-
34 آلمانی 20 گرمی خاکستری-فلدر روغن لحیم
-
35 آلمانی 50 گرمی خاکستری-فلدر روغن لحیم
-
36 450g QUALITEK 1.57mm لحیم آلمانی اصلی 95درصد قلع و 5 درصد نقره
-
37 250g QUALITEK 0.71mm لحیم آلمانی اصلی 95درصد قلع و 5 درصد نقره
-
38 450g QUALITEK 1.2mm لحیم آلمانی اصلی 95درصد قلع و 5 درصد نقره
-