منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 گيره سوسماري متوسط مصرفی و متفرقه گيره تك قرمز/مشكي
872
2 نیم قلمی دانه ای باتری
2,500
3 قلمی دانه ای باتری
2,500
4 3V-2025-سکه ای باتری
6,248
5 3V-2032-سکه ای باتری
6,248
6 REMOTE 23A باتری
7,500
7 9V باتری Osel
10,000
8 گيره سوماري كوچك سيمدار مصرفی و متفرقه بسته 10 عددي
21,248
9 گيره سوسماري كوچك سيمدار مصرفی و متفرقه يك دسته 10 عددي
21,248
10 VOLTA 600 اسپری
21,248
11 BACKUP باتری
23,124
12 گيره سوسماري متوسط سيمدار مصرفی و متفرقه يك بسته 10 عددي
25,000
13 برد بورد جی ال مصرفی و متفرقه متفرقه
27,500
14 گيره سوسماري بزرگ سيمدار مصرفی و متفرقه يك بسته 10 عددي
31,248
15 مولتی ترن کوچک مصرفی و متفرقه تمام فلزي
62,500
16 40W PROSKIT 124B مصرفی و متفرقه هويه
312,500
17 3V-2016-سکه ای باتری
-
18 نیم قلمی باتری بسته 4 عددی
-
19 REMOTE 27A باتری
-
20 قلمی باتری بسته 4 عددی
-
21 3V-1220-سکه ای باتری
-
22 PROTECT 70 PLASTIC اسپری
-
23 NAHID 60 اسپری
-
24 NAHID 600 اسپری
-
25 نیم قلمی باتری
-
26 PLASTIC 70 Protect اسپری
-