منو
# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 LED WHITE 0805 نصب سطحی
180
2 LED WHITE 0603 نصب سطحی
180
3 LED RED HG 1206 نصب سطحی
336
4 LED YELLOW HG 1206 نصب سطحی
364
5 LED WHITE HG 1206 نصب سطحی
364
6 LED BLUE HG 1206 نصب سطحی
364
7 LED GREEN HG 1206 نصب سطحی
364
8 Led Red 0805 نصب سطحی
376
9 LED BLUE 805 نصب سطحی
376
10 LED RED 3528 HG نصب سطحی
436
11 LED RGB HG 1206 نصب سطحی
606
12 LED YELLOW 1210 نصب سطحی
606
13 LED GREEN 1210 نصب سطحی
606
14 LED BLUE 1210 نصب سطحی
606
15 LED RED 1210 نصب سطحی
606
16 LED WHITE 1210 نصب سطحی
-
17 LED PINK 1210 نصب سطحی
606
18 LED PINK 1206 نصب سطحی
727
19 LED WHITE HG 5050 نصب سطحی
1,124
20 LED RED HG 5050 نصب سطحی
1,212
21 LED RGB HG 5050 نصب سطحی
1,752
22 LED WARM WHITE 0805 نصب سطحی
-
23 LED WARM W HG 1210 نصب سطحی
-
24 LED WARM W HG-4014 نصب سطحی HG-4014SNWC-XJ - 3000 TO 3500K - 24-26Lm
-
25 LED WARM W 1210 نصب سطحی
-
26 LED MISC 1210 نصب سطحی
-
27 LED WARM W HG 5050 نصب سطحی
-